12 zabytkowych obiektów z powiatu tarnogórskiego otrzymało środki na remonty

W lipcu poznaliśmy budynki, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dotacji. Wśród nich pojawiają się także obiekty z gminy Tworóg, Krupski Młyn, Świerklaniec czy z Tarnowskich Gór.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry chemik remont

Znamy wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W ramach I naboru dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów z całej Polski. Łączna kwota wsparcia wyniosła 2,51 mld zł. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. Dotacja może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny wynosi 2%. Dzięki uzyskanym środkom wnioskodawcy mogą przeprowadzić: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

- Polskie zabytki to duma wielu polskich lokalnych społeczności. To jednocześnie dbałość o tę żywą tkankę polskiej kultury. Tak naprawdę zabytki przecież przenoszą przeszłość w teraźniejszość i zanoszą ją także w przyszłość do kolejnych pokoleń - są tą arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty i właśnie o nie musimy i chcemy dbać – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Powiat tarnogórski z dotacjami

Do udziału w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków zakwalifikowano dwanaście projektów z Tarnowskich Gór i okolic. Najwięcej przyjętych wniosków pochodziło z gminy Tworóg. Przyjęto także zgłoszenia z Kalet, gminy Krupski Młyn, gminy Świerklaniec, Miasteczka Śląskiego oraz Tarnowskich Gór. Ostatnie z nich zostało złożone przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. W naszej okolicy możemy spodziewać się realizacji następujących zadań:

 • Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - 225 000 zł
 • Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53) - 223 700 zł
 • Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) - 196 000 zł
 • Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym – Kościół parafialny w Kaletach-Miotku - 500 000 zł
 • Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerklańcu - 500 000 zł
 • Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) - 150 000 zł
 • Prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku: zatrzymanie postępującej degradacji dachu - naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia w Miasteczku Śląskim - 979 020 zł
 • Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym – Kościół parafialny w Kaletach-Jędrysku - 500 000 zł
 • Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - 209 285 zł
 • Prace konserwatorskie we wnętrzu Kaplicy Bożego Grobu i św. Medarda w Potępie - 150 000 zł
 • Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - 500 000 zł
 • Wymiana elementów stolarki okiennej w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach wraz z renowacją zabytkowych witraży - 500 000 zł

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon