4,4 mld euro dla Śląska. Na co zostaną wydane?

W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 do naszego województwa trafią ponad cztery miliardy euro. Nasze województwo jest pierwszym regionem w procesie konsultacji społecznych dotyczących Umowy Partnerstwa.

Dofinansowanie slask

W ogólnej puli do Polski trafi 76 mld euro w ramach unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o polskie i unijne założenia prawne. Umowa Partnerstwa programuje wydatkowanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027 i zanim zostanie przekazana do negocjacji z Komisją Europejską przejdzie konsultacje we wszystkich województwach.

Największym beneficjentem środków spośród wszystkich regionów jest właśnie nasze województwo.

- To bardzo dobry dzień dla Śląska. Współpraca samorządu, strony rządowej i przedstawicieli Komisji Europejskiej przynosi korzyści dla mieszkańców i pozwala nam się rozwijać. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli łącznie blisko 4,4 mld euro, to olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował - mówił podczas dzisiejszej konferencji marszałek Jakub Chełstowski.
- Głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie, czyli nowe, innowacyjne miejsca pracy, ale także lepsza jakość powietrza. Odchodzimy powoli od tradycyjnego przemysłu w stronę nowych technologii, jednak chcemy tych zmian dokonywać z udziałem strony społecznej. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, które wpisaliśmy w strategię rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”, która bardzo dobrze wpisuje się w politykę rządu. Mamy gotowe projekty, które będziemy sukcesywnie wdrażać - dodawał.

Izabela Domogała, członkini Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialna między innymi za politykę społeczną, opowiadała o działaniach, jakie zostaną podjęte w Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Na realizację tej polityki region otrzyma 697 mln euro, z czego 593 mln euro to wkład UE, a ok. 105 mln euro wkład krajowy. Celem interwencji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy o silniejszym wymiarze społecznym, w jej ramach będziemy mogli zrealizować wyzwania dotyczące m.in. rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury i turystyki. Nowością w tej perspektywie ma być też wsparcie dla młodych - tłumaczyła.

Natomiast Wojciech Kałuża, pełniący obowiązki wicemarszałka, odniósł się do tematu Programu Regionalnego.

- Mamy już doświadczenie i wiedzę dotyczącą wykorzystania środków unijnych i jestem przekonany, że te pieniądze będą dalej zmieniać Śląskie. Ze środków EFRR będziemy finansowali pięć z sześciu osi tematycznych w tym: Inteligentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca i Śląskie bliżej mieszkańca - wyjaśniał. - W ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji planujemy z kolei finansowanie projektów z obszaru gospodarki, środowiska oraz projektów społecznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia - dopowiadała.

Jak podkreślają urzędnicy, z uwagi na fakt, że w województwie śląskim skala wyzwań związanych z transformacją energetyczną jest największa i region został wskazany w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako Obszar Strategicznej Interwencji, możemy także liczyć na znaczne wsparcie, zbieżne z celami rządowego „Programu dla Śląska”. Będzie ono polegało na udzieleniu preferencji w wyborze projektów lub dedykowanych konkursach w ramach krajowych programów polityki spójności.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

"Śląski Prometeusz 2021"

Tarnowskie Góry mają swoich Prometeuszy. Czym się zajmują?

Silver Run 2021

Silver Run 2021 Ożarowice. Zawody i bezpłatne badania

Nowa karetka w Kaletach

Nowa karetka dla Kalet. Kosztowała 500 000 złotych

Tarnowskie gory stowarzyszenie milosnikow ziemi tarnogorskiej

#WspieramUNESCO. Odpowiedź województwa na apel...

Wymazobus tarnowskie gory 1

Wymazobus w Starych Tarnowicach. Kogo czekają...

Koronawirus izabela domogala

Izabela Domogała zarażona koronawirusem. Co to...

Parafia pw. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach - Opatowicach

Zmiany proboszczów i wikarych 2021