Bobrowniki Śląskie. Kapliczka św. Barbary wyremontowana i odnowiona dzięki samym górnikom

Figurka św. Barbary znów pojawiła się przy starej tarnogórskiej kopalni. Dziś, 30 września, inicjatorzy remontu kapliczki, reprezentanci władz miasta, SMZT oraz górnicy z naszego powiatu oficjalnie powitali swoją patronkę.

Kapliczka w Bobrownikach Śląskich odnowiona

Na końcu ulicy Kopalnianej, na granicy kamieniołomu Dolomity, w pobliżu trasy wąskotorowej i niedaleko hałdy popłuczkowej znajdziemy mały, kamienny obiekt. Święta Barbara opiekuje się tym miejscem już od 1981 roku. To właśnie wtedy, staraniem działającego przy Kopalni Dolomitu Bobrowniki Śląskie NSZZ Solidarność, powstała kapliczka. Mimo że zakład został zamknięty, czuwał nad nią Klub Górników.

To właśnie dzięki nim obiekt został niedawno wyremontowany po dokonanych wcześniej dewastacjach. Tarnogórzanie poprosili Miasto o dofinansowanie na zakup szyby, nowej figurki oraz tablic. Co więcej, to także oni zrealizowali wszystkie związane z odnowieniem obiektu prace.

– Dziękuję nie tylko tym, którzy teraz nam przy tym pomagali, ale wszystkim, którzy od samego początku dbają o kapliczkę – mówił Eugeniusz Pakosz, szef działającego przy bobrownickiej parafii Klubu Górników. - Teraz kaplica uzyskała należyty wygląd i miejmy nadzieję, tak już pozostanie.

W dzisiejszej uroczystości brali także udział przedstawiciele Urzędu i Rady Miasta, ks. proboszcz Piotr Ciba, przybyli ze sztandarami byli górnicy z Radzionkowa, Orzecha oraz reprezentanci Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

– Tarnogórskie górnictwo jest związane ze świętą Barbarą szczególnie, bo to stąd na całą okolicę zaczął się rozprzestrzeniać jej kult w XVIII wieku – przypomniał Zbigniew Pawlak, prezes SMZT.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon