Budżet Obywatelski Miasta Tarnowskie Góry 2022. Jakie projekty przeznaczono do głosowania?

Wiemy już, które propozycje tarnogórzan pozytywnie przeszły kwalifikację. Podczas głosowania będziemy mogli wybrać spośród najprawdopodobniej kilkunastu pomysłów.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie góry budżet obywatelski

Budżet Obywatelski Tarnowskich Gór 2022

Trwa tegoroczna edycja BO. Tym razem do wykorzystania jest 600 000 zł. Środki te zostaną rozdzielone między projekty o największej liczbie głosów - bez podziału na grupy dzielnic. Weryfikacji wniosków dokonał specjalnie w tym celu powołany zespół.

- Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego - informują tarnogórscy urzędnicy.

Propozycje mieszkańców mogły dotyczyć zarówno zadań "twardych" (budowy, remonty), jak i "miękkich" (wydarzenia, warsztaty, imprezy). Maksymalny koszt jednego zadania to 50 tys. zł.

Lista zakwalifikowanych propozycji

W tym roku do organizatorów trafiło 21 wniosków. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 15. Oto one:

 • Tarnogórska Biblioteka Plenerowa – sieć 8 bibliotek plenerowych w 5 dzielnicach Tarnowskich Gór
 • #Nowa Tarnowiczanka = EkoTarnowiczanka - budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę
 • Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych
 • Kwiaty na Alei Kwiatów
 • Powstanie tablic informacyjnych z wizualizacją fotograficzną, nieistniejących lub zmienionych ulic, budynków czy zabytków na terenie miasta Tarnowskie Góry
 • Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4 – 12 lat poprzez budowę zewnętrznych
 • Mistrzowski Skok – budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 5
 • Zielona Klasa – budowa zadaszonej altanki z wyposażeniem przy ZSP nr 4
 • Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej
 • Defibrylatory ratujące zdrowie i życie
 • Bezpieczne boisko – rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego
 • Napraw swój rower
 • Napis „I love TG” nową promocją miasta
 • Nowa Strefa aktywności, odpoczynku i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich
 • Opera w Parku Miejskim

Co z pozostałymi wnioskami?

- Sześć odrzuconych projektów nie spełniało wymogów merytorycznych, bo przewidywało np. coś, co już istnieje (aplikacja służąca zgłaszaniu awarii, problemów), nie spełniało podstawowego w BOTG warunku ogólnodostępności (zakup quada dla straży pożarnej), było niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (parking ażurowy w Strzybnicy) lub zakładane koszty przewyższały przewidywane na jedno zadanie kwoty - podaje Urząd Miasta.

Kiedy głosowanie?

Przed nami jeszcze kilka etapów tegorocznego BO:

 • 1.10.2022 - 21.10.2022 - procedura odwoławcza
 • 24.10.2022 - 4.11.2022 - głosowanie
 • do 18.11.2022 - ogłoszenie wyników

Głosowanie będzie przebiegać w formie online za pośrednictwem strony internetowej. Mieszkańcy, którzy wolą zagłosować stacjonarnie, będą mogli skorzystać z punktów konsultacyjnych na terenie Tarnowskich Gór.

GCR "Repty" w Tarnowskich Górach

Może Cię zainteresować:

Wyniki Budżetu Obywatelskiego. Mamy to! W Tarnowskich Górach powstanie tężnia solankowa

Autor: Urszula Gołkowska

22/09/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon