Budżet partycypacyjny na 2023 rok. Jakie projekty zaproponowali mieszkańcy?

Przed nami kolejna edycja budżetu, w którym społeczność lokalna sama decyduje, na co samorząd ma przeznaczyć określoną ilość środków. Jakie pomysły pojawiły się w tym roku?

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny powiatu tarnogórskiego 2023

Wnioski z propozycjami projektów można było składać do 25 marca. Tak jak w ubiegłym roku, na realizację zainicjowanych przez samych mieszkańców zadań Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przeznaczyło 600 000 złotych. Kwota ta została podzielona na dwie pule:

 • 270 000 złotych dla grupy gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000, w skład której wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn
 • 330 000 złotych dla grupy gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000, w skład której wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice

Jakie propozycje wnieśli mieszkańcy?

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 11 projektów: cztery w ramach pierwszej grupy i pozostałe siedem w ramach grupy drugiej:

 • Bezpieczny pieszy – gmina Zbrosławice
Projekt polega na wymianie zużytej i całkowicie wyeksploatowanej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej DP 3275S ul. Tarnogórska w Kamieńcu, od budynku Urzędu Gminy do GOPS.
 • Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Długiej (lewa strona) – gmina Radzionków
Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Długiej (strona lewa) od skrzyżowania z ulicą Szymały do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza powinien obejmować wymiary nawierzchni na asfaltową a od ulic Sienkiewicza do ulicy Gajdasa będzie obejmowała budowę nowego odcinka. Całość ma stanowić ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej z oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakres prac w całości znajduje się w pasie drogi powiatowej. Szerokość obecna daje możliwość wykonania wnioskowanego zakresu prac.
 • Nowoczesna "zebra" – aktywne przejście dla pieszych przy Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim
Aktywne przejście dla pieszych to inteligentne przejście dla pieszych oraz radarowe wyświetlacze prędkości. Aktywne przejście jest alternatywą do wzbudzanych przejść dla pieszych wyposażonych w sygnalizację świetlną. Inteligentne przejście dla pieszych zapewnia pieszemu większe bezpieczeństwo w sytuacji przejścia przez przejście, a kierującym zapewnia natychmiastową informację na temat obecności pieszego na przejściu.
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry
Działania w ramach projektu są ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy oczekują, aby drogi powiatowe były bardziej komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne.
 • Powiatowa wypożyczalnia mobilnego EKO-sprzętu w Kaletach Zielonej
Projekt swym zakresem obejmował będzie przygotowanie terenu, budowę drewnianej wypożyczalni, zakupie mobilnego EKO-sprzętu wraz ze stacją ładowania (5 szt. rodzinnych gokartów napędzanych siłą mięśni, 10 szt. elektrycznych hulajnóg terenowych, 10 szt. rowerów elektrycznych) oraz niezbędnego wyposażenia wypożyczalni (stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów).
 • Remont drogi powiatowej nr 2352 S kl. Z ul. Traugutta oraz część ul. Armii Krajowej od ul. Traugutta do ul. Szkolnej w Boruszowicach – gmina Tworóg
Położenie nowej nakładki asfaltowej na ul. Traugutta oraz części ul. Armii Krajowej od ul. Traugutta do ul. Szkolnej w Boruszowicach, gmina Tworóg, to niezbędny element infrastruktury łączący wyremontowaną ul. Kaletańską z drogą powiatową do Pniowca - leśnym odcinkiem ul. Jagodowej oraz z ul. Armii Krajowej dochodzącą do drogi krajowej nr 11.
 • Remont drogi powiatowej nr 3214 S kl. L - odcinek od granicy z gminą Tworóg ul. Traugutta w Borszowicach przez las od pierwszych zabudowań w Tarnowskich Górach Pniowcu, łącząc się z wyremontowaną ul. Jagodową – gmina Tarnowskie Góry.
Położenie nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej od granicy miasta Tarnowskie Góry - końcówka ul. Traugutta w Boruszowicach, gmina Tworóg, do pierwszych zabudowań przy ul. Jagodowej w Pniowcu to niezbędny element infrastruktury łączący miasto Tarnowskie Góry z gminą Tworóg miejscowością Boruszowice ul. Traugutta, dalej z ul. Kaletańską z drogą powiatową do Mikołeski.
 • Remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim – etap II – gmina Świerklaniec
Przedmiotem niniejszego projektu jest rewaloryzacja ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego zlokalizowanego w Nakle Śląskim. Prace prowadzone będą na podstawie programu postępowania konserwatorskiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
 • Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem – gmina Tarnowskie Góry
Sensoryczny plac zabaw i ogród przeznaczony będzie głównie dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju. Celem realizacji projektu jest stworzenie w naszym mieście przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej, pozwalającej na prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Ułożenie nakładki asfaltowo-betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223 S – gmina Zbrosławice
Ułożenie nowej nakładki asfaltowej poprawi stan techniczny drogi i pozwoli na bezpieczny przejazd do Karchowic, Przezchlebia i Ziemięcic mieszkańców okolicznych miejscowości, przemieszczających się z dziećmi do przedszkola i szkoły w Przezchlebiu oraz do pracy w ościennych miastach.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Ossach – gmina Ożarowice
Projekt będzie polegał na korekcie przebiegu drogi powiatowej 3201 S, ul. Mickiewicza w Ossach w rejonie posesji nr 10. W ramach zadania zostanie wybudowana nowa droga o nawierzchni asfaltowej i długości ok. 110 m wraz z utwardzonym poboczem i odwodnieniem w postaci rowu.

Co dalej z projektami?

Powyższe wnioski zostaną przeanalizowane pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacja propozycji mieszkańców oraz ustalenie przez komisję opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania nastąpi do 9 maja. Od 10 maja do 10 czerwca będzie trwała procedura odwoławcza. Głosowanie rozpocznie się 13 czerwca o godzinie 12:00 i potrwa do południa 24 czerwca. Wyniki poznamy do 11 lipca.

Wyniki Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego 2022

Może Cię zainteresować:

Wyniki Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Które projekty wygrały?

Autor: Urszula Gołkowska

28/09/2021

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon