Budżet Partycypacyjny na 2024 rok. Jakie propozycje zgłosili mieszkańcy?

Zamknęła się tura składania wniosków w tegorocznej edycji budżetu. Łącznie wpłynęło 16 projektów. Czego dotyczą?

Urszula Gołkowska
Tarnowskie góry rynek 2023

Budżet Partycypacyjny na 2024 rok

Obecnie trwa kolejna, ósma, edycja przedsięwzięcia, dzięki któremu to sami mieszkańcy mogą zadecydować, na co ma być wydana część środków, jakimi dysponuje Powiat Tarnogórski.

W tym roku na realizację zadań zgłoszonych przez lokalną społeczność przeznaczono łącznie 600 000 złotych. Środki te zostały podzielone na dwie pule:

 • grupa gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn - 270 000 zł (45%)
 • grupa gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują - 330 000 zł (55%)

16 pomysłów na projekty

W marcu zakończył się etap, podczas którego mieszkańcy i organizacje mogli zgłaszać swoje wnioski. W ramach pierwszej grupy pojawiły się następujące propozycje:

 • Bezpieczna droga do domu i sklepu (gmina Zbrosławice)
 • Budowa bieżni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą (gmina Tarnowskie Góry)
 • Modernizacja obiektu sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach (gmina Tarnowskie Góry)
 • Oświetlenie, budowa oraz remont alejek w parku w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec)
 • Pałacowy Plac Zabaw - budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec)
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry (gmina Tarnowskie Góry)
 • Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (gmina Tarnowskie Góry)
 • Przebudowa chodnika wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Radzionkowie (gmina Radzionków)
 • Szkolna Strefa Relaksu dla Uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół – #tarnogorskaSorbona (gmina Tarnowskie Góry)
 • Ułożenie nakładki asfaltowo – betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S (gmina Zbrosławice)

W drugiej grupie znalazły się następujące projekty:

 • Budowa szykany drogowej (wyspy wjazdowej) na ul. Borowej we Miasteczku Śląskim – Brynicy (gmina Miasteczko Śląskie)
 • Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2352S na odcinku ul. Traugutta i części ul. Armii Krajowej (gmina Tworóg)
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn (gmina Krupski Młyn)
 • Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim (gmina Miasteczko Śląskie)
 • Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250S w Kaletach Drutani (gmina Kalety)
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Leśnej w Ossach (gmina Ożarowice)

Komisja podda teraz złożone wnioski pod weryfikację. Jej wyniki będą znane do 10 maja.

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego

Znamy już datę głosowania oraz inne ważne terminy VIII edycji budżetu. Harmonogram wygląda następująco:

 • od 13.02 do 24.03 - prowadzenie akcji promocyjnej, składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2024 oraz możliwość ich konsultacji
 • od 27.03 do 09.05 - weryfikacja propozycji mieszkańców, ustalanie przez komisję opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania
 • od 10.05 do 9.06 - procedura odwoławcza: składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń
 • od 12.06 do 26.06 - głosowanie społeczne nad propozycjami.
 • do 11.07 - ogłoszenie wyników głosowania społecznego. Zwycięskie propozycje mieszkańców zostaną zrealizowane w 2024 roku.
Dom Pomocy Społecznej w Strzybnicy

Może Cię zainteresować:

W Strzybnicy powstaje Dom Pomocy Społecznej. Widać już fundamenty

Autor: Urszula Gołkowska

28/03/2023

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon