Budżet Tarnowskich Gór na 2022 rok. Jakie inwestycje planują władze miasta?

Wczoraj, 15 grudnia, Rada Miejska przyjęła uchwałę dotycząca przyszłorocznego budżetu. Wiemy już, jakie wydatki poniesie gmina.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry 2022

Budżet miasta 2022

Planowane dochody wyniosą 354 674 959 zł. Z kolei wydatki szacowna są na 408 814 186 zł. W roku 2022 poziom zadłużenia wyniesie około 62 mln zł.

- Z budżetu znika nam 50 mln złotych związanych z projektem 500 plus, który przejmuje od gmin ZUS. Pomimo obniżenia powyższych dochodów, pomimo pandemii i zmian w systemie podatkowym, w tym roku budżet miasta jest duży, bogaty i ze sporym potencjałem. Jest też rekordowy pod względem inwestycji. Miasto jest w dobrej sytuacji finansowej i możemy w przyszłość patrzeć w miarę spokojnie – komentuje burmistrz Arkadiusz Czech.
Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok
UM Tarnowskie Góry

Inwestycje w Tarnowskich Górach

Jak wskazują przedstawiciele Urzędu Miasta, kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne stanowi ponad jedną czwartą wszystkich wydatków planowanych w budżecie.

- Wysoki poziom inwestycji, których w przyszłym roku będzie realizowanych kilkadziesiąt, jest możliwy dzięki pozyskaniu znaczących środków zewnętrznych, są to zarówno pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, jak i środki pozyskane z funduszy krajowych - stwierdzają.
- Taka skala działań inwestycyjnych wpływa na wysokość deficytu budżetu, który nie jest mały, ale w znaczącej części pokryty jest środkami, które miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych lub wygenerowało w ramach aktualnego budżetu - dodają.
Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok
UM Tarnowskie Góry

Wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych wyróżnia się następujące zadania lub ich etapy:

  • rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - 28 857 278
  • odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - 21 437 626 zł
  • budowa boisk treningowych TS Gwarek - 15 023 000
  • rozbudowa ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka - 7 308 233
  • rozbudowa ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka - 4 518 074 zł
Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok
UM Tarnowskie Góry

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon