Dobre wieści dla lasów w Miasteczku Śląskim. Kolejny obszar będzie objęty ochroną

Burmistrz Miasteczka spotkał się z przedstawicielem Nadleśnictwa Świerklaniec. Rezultat rozmów można uznać za udany. Na terenie gminy powiększą się zielone tereny chronione.

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Kolorowe jeziorka Bibiela

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Pasieki" trzy razy większy

1 czerwca burmistrz Michał Skrzydło i Nadleśniczy Piotr Chrzęszczyk spotkali się w sprawie nowej inicjatywy proekologicznej. Istniejący na terenie gminy zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Pasieki" ma zostać powiększony i to trzykrotnie. Po zmianach miałby powierzchnię ok. 30 hektarów.

Zespół został ustanowiony w 2010 roku. Powstał w celu zachowania ekosystemu
będącego siedliskiem oraz ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym "Pasieki" są zbiorowiska borowe oraz zbiorowiska roślin wodnych z udziałem rzadkich elementów flory i fauny na terenie o atrakcyjnej krajobrazowo rzeźbie, powstałej w wyniku dawnej działalności górniczej (warpie). "Pasieki" cechują się zarówno wysokimi walorami krajobrazu jako całości, jak i pojedynczymi jego elementami, do których należą fragmenty naturalnych i półnaturalnych wodnych, łąkowych i łęgowych zbiorowisk roślinnych z rzadkimi gatunkami roślin i bogatą fauną płazów. Są cenną ostoją florystyczną i faunistyczną, mającą znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - czytamy w opisie zespołu.

Lasy Miasteczka Śląskiego to bardzo ciekawe miejsce. Zainteresują nie tylko miłośników przyrody, ale także starych, tajemniczych budowli. Więcej na ich temat w poniższym artykule.

Miasteczko slaski pasieki

Może Cię zainteresować:

Szkolenie z turystyki. Miasteczko Śląskie zaprasza i odkrywa swoje tajemnice

Autor: Urszula Gołkowska

07/10/2020

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon