Drogowe inwestycje w gminie Tworóg. Czego mogą spodziewać się mieszkańcy?

Rusza realizacja dwóch zadań w gminie Tworóg. Z kolei trzecie jest już zapowiedziane. Wiemy, kiedy mają zakończyć się prace.

Mieszkańcy gminy jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z dwóch wyremontowanych odcinków. Pierwszy projekt to "Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu I etap". Łączna wartość inwestycji wynosi 1 065 937,89 zł. Z tego 903 428,15 zł pochodzi z rządowej dotacji, a pozostała część ze środków własnych samorządu. Wykonawcą została firma HUCZ sp. z o.o. z Boronowa. Zadanie ma zostać zakończone do 30 października 2023 r.

Ruszyły także prace w ramach "Modernizacji mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku". Przetarg wygrało przedsiębiorstwo Primost Południe sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie. Koszt zadania to 2 618 872,95 zł. Ono również otrzymało rządowe wsparcie w wysokości 1 825 900 zł. Resztę wydatków pokryje gmina. Efekty inwestycji mamy zobaczyć do końca października 2023 r.

Co więcej, Urząd Gminy poinformował niedawno o nowym dofinansowaniu. Udało się pozyskać dotację w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Samorząd otrzymał 597 079 zł. Wykorzysta je na modernizację drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Hanusku.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon