Drugi etap przebudowy ulicy 3 Maja w Kaletach - Drutarni. Przetarg już ruszył

Urząd Miasta Kalety zapowiada remont jednej z dróg. Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia prac?

Kalety remont ul 3 maja

Roboty drogowe na ul. 3 Maja

16 lutego ogłoszono przetarg na realizację przebudowy ul. 3 Maja. Wartość inwestycji wyceniana jest na 325 107,62 zł. Termin składania ofert upływa 4 marca. Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • wykonania nakładki o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego
  • wykonania podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej
  • utwardzenia poboczy kruszywem łamanym
  • wykonania kanału technologicznego

Złożone oferty będą oceniane według dwóch kryteriów:

  • cena - 60%
  • okres gwarancji - 40%

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji jakości. Okres realizacji zamówienia wyniesie 6 miesięcy.

Nowa remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach. Jak będzie wyglądać? [WIDEO]

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon