Hulajnogi elektryczne i pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Przed nami zmiany w przepisach ruchu drogowego

Już niedługo w życie wejdą przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Zostaną także wprowadzone poważne zmiany dotyczące zasad ustępowania pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. O czym warto pamiętać?

Tarnowskie gory hulajnogi

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zapamiętać dwie daty – 20 maja i 1 czerwca 2021 roku. W tych dniach zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Policjanci przypominają, ze nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności stosowania się do nich.

- Każdy użytkownik dróg, niezależnie czy porusza się pieszo, jeździ rowerem, autem czy choćby hulajnogą, powinien zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi, aby móc bezpiecznie i bez narażania się na konsekwencje prawne przemieszczać się po naszych drogach – wyjaśniają policjanci.

Zmiany przepisów wchodzące w życie 20 maja 2021 r.

Pierwsze zmiany w przepisach o ruchu drogowym wchodzą w życie w czwartek, 20 maja 2021 r. To nowelizacja, w której prawnie uregulowana została m.in. kwestia hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.

Przede wszystkim w Prawie o ruchu drogowym pojawią się trzy nowe definicje:

 • urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni
 • hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe
 • urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Zasady dotyczące urządzenia wspomagającego ruch

Przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie się można poruszać tylko po chodniku, drodze dla pieszych lub drodze dla rowerów. Na chodniku lub drodze dla pieszych będzie trzeba się poruszać z prędkością zbliżoną do pieszego i zachować szczególną ostrożność. Na drodze dla rowerów będzie obowiązywał ruch prawostronny.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie obowiązana:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabraniać się będzie:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku
 • czepiania się pojazdów
 • poruszania się tyłem

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Od 20 maja 2021 r. hulajnogą elektryczną będzie się trzeba poruszać po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym kierujący będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.

W przypadku gdy nie będzie wydzielonej drogi lub pasa dla rowerów będzie się można poruszać jezdnią, po której której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Jeżeli będzie na jezdni obowiązywać limit większy niż 30 km/h będzie się można poruszać chodnikiem wzdłuż jezdni lub drogą dla pieszych.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabraniać się będzie:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

Dopuszczalna prędkość z jaką będzie można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

- Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat – podkreśla policja.

Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły się poruszać hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Młodzi użytkownicy hulajnóg w szpitalu. Tak kończy się nieostrożność

Regulacje dotyczące urządzeń do transportu osobistego

Urządzeniem do transportu osobistego trzeba się będzie poruszać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym kierujący będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. W innym przypadku można będzie korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych.

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabraniać się będzie:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • czepiania się pojazdów

Nowe przepisy wprowadzają też regulacje dotyczące zachowań pieszych i kierowców wobec użytkowników nowo powstałych kategorii pojazdów i urządzeń. Od 20 maja 2021 r. kierujący pojazdem w razie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie musiał zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, będzie obowiązany ustąpić miejsca również osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Zmiany przepisów wchodzące w życie od 1 czerwca 2021 r.

Kolejne zmiany przepisów o ruchu drogowym zaczną obowiązywać do 1 czerwca 2021 r. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory, a także wprowadzenie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

Zmiany dotyczące przejść dla pieszych

Teraz pierwszeństwo ma tylko pieszy znajdujący się już na przejściu dla pieszych, ale od 1 czerwca 2021 r. to się zmieni. Pierwszeństwo przed pojazdem (z wyjątkiem tramwaju) będzie miał także pieszy wchodzący na pasy. Podczas wchodzenia lub przechodzenie przez przejście zabraniać się będzie pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji wokół.

Kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych zobowiązani będą zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Minimalny odstęp między pojazdami i ujednolicenie dopuszczalnej prędkości

Od 1 czerwca 2021 r. wprowadzony będzie także minimalny odstęp między pojazdami poruszającymi się po autostradzie lub drodze ekspresowej.

- Odstęp ten wyrażony w metrach określać się będzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania – podaje policja.

Niezależnie od pory dnia ujednolicona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym i wynosić będzie 50 km/h. Wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi i nadal będzie wynosić 20 km/h.

Maj 2021. Luzowanie obostrzeń. Sprawdź, co zostanie ponownie otwarte!

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon