Informacje

Informacje

330 osób w ciągu roku przeprowadziło się do Tarnowskich Gór!

Mapa

W całej Metropolii mieszkańców ubywa. Zupełnie inaczej jest z Tarnowskimi Górami. Co roku liczba osób, które zamieszkują nasze miasto się zwiększa. Na 2019 rok Tarnowskie Góry liczą ok. 61,7 tys. mieszkańców. 

Według danych GUS w 2019 roku największy przyrost odnotowano w Tarnowskich Górach. Do naszego miasta wprowadziło się w sumie 330 osób. Jest to zaskakujący wynik, ponieważ w całej Metropolii liczba mieszkańców spadła z 2 255 505 (stan na 2018 rok) do 2 244 850 ludzi. Ubyło ponad 10 tys. mieszkańców! Największy spadek odnotowano w Sosnowcu (- 2 062 osób), Katowicach (-1 736 osób), czy Bytomiu (- 1 532 osób).

- W gminach Zbrosławice, Rudziniec, Sośnicowice, Siewierz, Ożarowice, Mierzęcice czy gminy z południowej części Metropolii (Kobiór, Bojszowy, Bieruń) dynamika zmian nie jest duża, przyrosty i spadki w miarę się bilansują.  Jednakże, patrząc na mapę, szczególnie wyróżnia się centralna część Metropoli i centra miast – komentuje Arkadiusz Goleniak z Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, odpowiedzialny za stworzenie mapy.

O jakiej mapie mowa? Metropolia stworzyła specjalną mapę zmian geograficznych, dzięki której można śledzić spadki i wzrosty liczby mieszkańców w poszczególnych miastach. 

Proces stworzenia mapy wiązał się z przetworzeniem bazy danych PESEL do postaci, którą można zwizualizować na mapie oraz wykonaniem obliczeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania GIS. Efektem analiz była siatka, której oczka przyjmują barwę zależną od intensywności zjawiska.

- Możemy zaobserwować, spadek liczby mieszkańców praktycznie w całych Świętochłowicach i znacznej części Chorzowa czy Zabrza. Swoistą równowagę widać natomiast w Mysłowicach czy Tarnowskich Górach, gdzie centrum traci mieszkańców, ale zyskują obrzeża – kontynuuje Arkadiusz Goleniak.

STATYSTKI

fot.infogzm.metropoliagzm

Search