Informacje

Informacje

Brynek ma nowy plac zabaw. Sprawdźcie, jak wygląda

Previous Next

W Brynku, miejscowości w gminie Tworóg, powstała nowa infrastruktura dla dzieci. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy otrzymali plac zabaw.

Dla młodych golfistów

Czy warto ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych? Warto! Osobiście przekonali się o tym mieszkańcy Brynka, którzy mogą już korzystać z nowo wybudowanych obiektów: boiska do minigolfa oraz placu zabaw. Trzeba przyznać, że ogromy wkład w powstanie infrastruktury miało lokalne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „GoRacket”, które starało się o finansowe wsparcie dla realizacji inicjatywy służącej całej miejscowości.

Koszt całej inwestycji szacowany był na 115 334 złotych. Dużą część tej kwoty (102 186 zł) pokryło dofinansowanie w ramach działań o nazwie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, stanowiących część Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Nowo wybudowany obiekt powstał w sołectwie Brynek niedaleko ulicy Kolejowej i posiada charakter otwarty dla mieszkańców gminy Tworóg i nie tylko - informują urzędnicy.

Kilka słów o funduszu

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, to zespół działań mających na celu przede wszystkim finansowe wsparcie dla lokalnych inicjatyw związanych z rolnictwem, leśnictwem i szeroko pojętą gospodarką wsi. W ramach projektu szczególną uwagę zwraca się na sześć celów:

  • Ułatwianie wymiany wiedzy i innowacji 
  • Poprawa konkurencyjności gospodarki rolnej, zwiększenie rentowności gospodarstw
  • Ulepszenie organizacji łańcucha żywnościowego oraz promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie
  • Chronienie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, a także przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 
  • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa

Skąd pochodzą pieniądze na realizację projektów? Większa część funduszy, a więc 8 697 556 814 euro, z budżetu Unii Europejskiej. Do tej puli środków dochodzi także wsparcie krajowe w wysokości 4 914 654 614 euro. Łącznie to 13 612 211 428 euro. Część z tego budżetu w dalszym ciągu czeka na rozdanie. Warto pójść w ślady mieszkańców gminy Tworóg i zgłosić się do programu z własnym pomysłem. Harmonogram aplikacji do projektu znajdziemy TUTAJ.

fot. UG Tworóg

Search