Informacje

Informacje

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Tworóg. Rusza remont ulicy Polnej w Kotach

5

Wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź podjął decyzję w sprawie przebudowy ulicy Polnej. Na co mogą liczyć mieszkańcy?

Koty w remoncie

Pierwszego dnia września nastąpiło podpisanie umowy w Urzędzie Gminy. Koszt nowej inwestycji wyniesie 295 304 złotych i zostanie całkowicie pokryty ze środków finansowych samorządu. Przetarg ogłoszono w lipcu tego roku. Swoje oferty zaproponowało aż czternaście firm. Jak to często bywa, wybrano tę, która przedstawiła najniższą stawkę, czyli przedsiębiorstwo Hucz Sp. z o.o. z Boronowa. W trakcie spotkania z władzami gminy reprezentował je prokurent Piotra Hucz. Dla porównania, najwyższa cena podana przez konkurentów w przetargu wyniosła 599 010 złotych. 

Remont ulicy będzie polegał przede wszystkim na przebudowie nawierzchni. Przedsiębiorca jest zobowiązany do: rozebrania istniejącej infrastruktury, budowy nowej nawierzchni z kostki brukowej, regulacji zasuw i studni, przebudowy zjazdów oraz wykonania poziomego i pionowego oznakowania (znaków drogowych). 

Jeszcze w tym roku rozpisano dwa przetargi dotyczące prac przy ulicy Polnej. Na składanie ofert czekano w maju i czerwcu. Niestety wszystkie zgłoszone propozycje okazały się dużo droższe niż zakładał to Urząd Gminy. W związku z tym konkursy trzeba było unieważnić. 

fot. UG Tworóg 

Search