Informacje

Informacje

Marszałkowski Budżet Obywatelski 2021. Jak złożyć wniosek?

Tarnowskie Gory Budzet Obywatelski

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej, III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Podpowiadamy, jak starać się o dofinansowanie dla swojego pomysłu.

Województwo czeka na twoją inicjatywę 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza wszystkich Ślązaków do zgłaszania swoich propozycji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski przesyłać można od 6 kwietnia do 16 maja. Podobnie jak w poprzednim roku do rozdysponowania przeznaczono 10 milionów złotych. Środki te podzielono równo na dwie kategorie: dofinasowanie projektów EKO oraz projektów REGIO

Pierwsze z nich to inicjatywy związane z troską o środowisko naturalne. Zgłaszane propozycje muszą spełniać trzy kryteria:

  • mieć dominujący charakter ekologiczny
  • wpływać na poprawę środowiska naturalnego
  • służyć rozwojowi całego województwa

Projekty regionalne dotyczyć mają lokalnych przedsięwzięć czy inwestycji. Środki dla poszczególnych podregionów zostały podzielone w następujący sposób:

  • Podregion nr 1 – powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (750 000 zł)
  • Podregion nr 2 – powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (750 000 zł)
  • Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (800 000 zł)
  • Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (750 000 zł)
  • Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (650 000 zł)
  • Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (550 000 zł)
  • Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (750 000 zł)

Przyjmując Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” nakreśliliśmy kierunek, do którego zmierzamy - mówi marszałek Jakub Chełstowski. - Projekty ekologiczne i przedsięwzięcia wpływające na poprawę środowiska naturalnego będą priorytetowe. Kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wpisuje się w te działania. Pulę 10 milionów złotych podzieliliśmy na pół. Mocny akcent stawiamy na wspieranie projektów służących ekologii. Zachęcam mieszkańców do aktywności i realizowania pomysłów, które wpłyną na rozwój regionu - dodaje.

Jak zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Wystarczy wypełnić specjalny formularz za pomocą platformy eBO. Następnie należy wydrukować go oraz podpisać i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (osobiście, pocztowo lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą). Do wniosku dołączamy listę poparcia, a także - w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych - oryginał zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania. Ubiegając się o dotację REGIO pamiętajmy, że nie może być ona niższa niż 20 000 złotych, a zarazem nie wyższa niż 50% środków dla danego podregionu. Przedział do projektów EKO mieści się pomiędzy 100 000 złotych i 25% dostępnych funduszy. 

Zgłoszone inicjatywy, które spełnią wymagania formalne, poznamy do 2 czerwca. 16 lipca ukaże się lista zadań dopuszczonych do dalszych etapów. Następnie Urząd Marszałkowski rozpatrzy ewentualne odwołania. Głosowanie na najlepsze projekty rozpocznie się 1 września i potrwa przez 15 dni. Wyniki ukażą się 24 września

Wygraliśmy bilety do kopalni! Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2020

fot. Śląskie. Pozytywna energia

Search