Informacje

Informacje

Mieszkańców w Tarnowskich Górach coraz więcej. Raport Głównego Urzedu Statystycznego

Tgtgtgxxxxx2

Według corocznego raportu z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego zmian w strykturze ludności, liczba mieszkańców Tarnowskich Gór w ciągu minionego roku zwiększyła się o ponad 900 osób.

Liczba mieszkańców Tarnowskich Gór zwiększyła się o ponad 900 osób

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. nasze miasto liczy 61 686 mieszkańców. Jak podaje GUS na 1000 mieszkańców w Tarnowskich Górach przyrost naturalny wynosi -1,2. W ciągu minionego roku w naszym mieście urodziło się 593 dzieci, a zmarło 666 osób – zanotowano więc ujemny przyrost naturalny, który wynosi - 73. Do Tarnowskich Gór w 2019 r. przeprowadziły się 935 osoby, ale wyjechało aż 583. Główny Urząd Statystyczny podaje także liczbę zawartych małżeństw i w naszym mieście w ubiegłym roku było ich 288.

Jak wypadają Tarnowskie Góry na tle sąsiednich miast?

Według raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w województwie śląskim na 1000 mieszkańców przyrost naturalny wynosi średnio -2,5, a saldo migracji -1,0. Ujemne wyniki zanotowały także sąsiednie miasta.

W Katowicach przyrost naturalny wynosi -3,5, a saldo migracji -2,4. W Rudzie Śląskiej przyrost naturalny to -1,8, a saldo migracji -3,2. W Bytomiu przyrost naturalny i saldo migracji wynoszą -4,5. W Świętochłowicach przyrost naturalny to -5,2, a saldo migracji -4,7. W Siemianowicach Śląskich przyrost naturalny wynosi -3,6, a saldo migracji -1,0, w Piekarach Śląskich odpowiednio -3,3 oraz -2,0.

W cały kraju w 2019 roku liczba ludności spadła 28 572 osoby i według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosi 38 382 576 osób. Przyrost naturalny wynosi -0,9, ale jest dodatnie saldo migracji i wynosi 0,2.

Search