header newses

Informacje

Informacje

Nie będą płacić za koncesję na alkohol. Nowa ulga dla restauratorów

22

Wczoraj, 26 sierpnia, odbyło się comiesięczne posiedzenie Rady Miasta. Jej członkowie omawiali między innymi projekt uchwały, która zwalniałaby właścicieli restauracji z obowiązkowych opłat za sprzedaż alkoholu w lokalach. 

Jednogłośna decyzja 

Wszyscy obecni radni poparli przedstawiony wniosek. Na jego podstawie tarnogórscy restauratorzy zwolnieni są z trzeciej części opłaty rocznej, jaką muszą wnosić za obowiązującą ich koncesję. Co z przedsiębiorcami, którzy zapłacili już całość kwoty? Zastępca burmistrza do spraw gospodarczych Piotr Skrabaczewski zapowiada, że jedna trzecia stawki zostanie im zwrócona. Działania miasta są odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się właściciele lokali gastronomicznych. Mimo tego, że kawiarnie i restauracje mogą już gościć klientów, ogólnoświatowy lockdown dał się we znaki wielu firmom. 

- Projekt uchwały wychodzi na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Takich lokali jest prawie osiemdziesiąt - tłumaczy Arkadiusz Czech, burmistrz miasta. - Chciałbym wykorzystać możliwość wynikającą z ustawy - dodaje. 

Koszt, jaki poniesie miasto, wynikający ze zwolnienia z opłaty wynosi 80 tysięcy złotych. Projekt opiniowała Komisja Budżetowa oraz Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i Turystyki.

Nie tylko restauratorzy

Oprócz uchwalonej niedawno decyzji, nasze miasto również w inny sposób wspierało przedsiębiorców dotkniętych stratami wywołanymi epidemią. Znacznie wcześniej podjęto inicjatywę, by umorzyć część zobowiązań za wynajem lokali miejskich organizacjom, które poniosły straty. Jeżeli spadek dochodów przekraczał 50%, firmy mogły liczyć na całkowite zwolnienie z kosztów. W kwietniu Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej.

Wsparcie w największym zakresie dotyczy szczególnie tych dotkniętych przymusowym ograniczeniem działalności z powodu epidemii COVID-19 – mówi Piotr Skrabaczewski. – Każdy przedsiębiorca, którego objął zakaz działalności może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Niezależnie od zwolnień w podatku właściciele firm prowadzący działalność w lokalach gminnych i dzierżawiących gminne nieruchomości, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu mogą ubiegać się o częściowe umorzenie (do 81%) należności czynszowych – dopowiada. 

Search