Informacje

Informacje

Nowe oświetlenie w Opatowicach? Radny zabiera głos

Opatowice Oswietlenie Morelowa

Radny Inicjatywy Obywatelskiej wnosi interpelację do Urzędu Miasta. Pismo dotyczy jednej z ulic w Opatowicach.

Oświetlenie przy Morelowej 

9 grudnia do Urzędu Miejskiego wpłynęła interpelacja radnego Tadeusza Stasiaka. Samorządowiec porusza w niej kwestię oświetlenia, a dokładniej jego braku przy części ulicy Morelowej w Opatowicach. Droga stanowi łącznik między ulicami Wiśniową i Słomianką. 

Jak dotychczas wykonano częściowo oświetlenie wyżej wymienionej ulicy - pisze radny. - W ostatnich latach jednak powstały licznie nowe zabudowania. Zasiedlenie tych domów spowodowało wzrost intensywności używania ul. Morelowej na jej nieoświetlonym odcinku. Wobec zamieszkania tych domów oraz wobec budowy następnych domów w tej okolicy, rozważyć trzeba konieczność przedłużenia oświetlenia przy ul. Morelowej - na całej jej długości - dodaje.

Jak tłumaczy Stasiak, zaproponowane działanie zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Radny zwraca szczególną uwagę na dzieci, które idą tą drogą do szkoły oraz na przystanek Opatowice Wiśniowa. Warto także pamiętać, że przy wspomnianej ulicy nie ma chodnika czy nawet odpowiedniego pobocza dla pieszych, a przy takich warunkach nie trudno o wypadki.

Urząd odpowiada 

17 grudnia burmistrz Arkadiusz Czech odniósł się do złożonej interpelacji. Zapowiedział uwzględnienie ul. Morelowej w wykazie robót, ale jednocześnie zaznaczył, że realizacja wniosku będzie uzależniona od finansowych możliwości Tarnowskich Gór. 

- Budowa oświetlenia jest zadaniem inwestycyjnym, wymagającym opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Uprzejmie informuję, że Gmina Tarnowskie Góry dysponuje kompletami dokumentacji projektowych na wykonanie oświetlenia dróg i ciągów pieszych z lat ubiegłych, które nie zostały jeszcze zrealizowane - informuje burmistrz.

Search