header newses

Informacje

Informacje

Od dzisiaj otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Po długiej przerwie od dzisiaj jest otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Laryszowskiej. Do 30 maja będą także wydawane dodatkowe worki na odpady zielone i segregowane. Można je odebrać przed Ratuszem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Od dzisiaj jest otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Laryszowskiej. Dlatego też do 30 maja będą wydawane dodatkowe worki na odpady zielone.

- Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może otrzymać 5 dodatkowych worków w okresie wiosennym oraz 5 worków w okresie jesiennym - informują urzędnicy. 

Można również pobrać pozostałe worki do segregacji odpadów. Wszystkie są wydawane przed Ratuszem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Właściciele zarządcy budynków wielorodzinnych powinni zgłaszać zapotrzebowanie na worki na odpady zielone telefonicznie. 32-393-36-79

Osoby wjeżdżające na teren PSZOK-u są proszone o obowiązkowe zakrywanie nosa i ust, założenie rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcję rąk. Wszyscy powinni posiadać własne środki ochrony osobistej.  Przypominamy o zachowaniu minimum 2 metrowej odległości od pracowników obsługi PSZOK. Na terenie placówki może znajdować się obsługa oraz jedna osoba korzystająca. Pozostałe osoby będą musiały czekać przed wjazdem na pozwolenie obsługi PSZOK na wjazd.

fot. arc. UM Tarnowskie Góry 

Śledź nas

Social & newsletter

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search