header newses

Informacje

Informacje

Placówki opieki całodobowej w powiecie tarnogórskim otrzymają 750 tys. zł

Opieka

Województwo Śląskie w ramach projektu "ŚLĄSKIE POMAGA" wsparło finansowo Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Opiekuńczo-Pielęgnacyjne oraz całodobowe ośrodki opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Rozdysponowano sumę 13 mln zł, z której placówki w naszym powiecie dostaną ponad 750 tys. zł dofinansowania. "Śląskie pomaga" to projekt, który ma w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania w tego typu ośrodkach zarówno dla pensjonariuszy, jak i ich opiekunów. Województwo Śląskie w ramach projektu "ŚLĄSKIE POMAGA" wsparło finansowo, Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Opiekuńczo-Pielęgnacyjne oraz całodobowe ośrodki opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. 

- W ramach projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” uruchamiamy kwotę ponad 13 mln złotych na szybkie wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach oraz ich pracowników. Już dzisiaj wiemy, że rozwiązania wypracowane przez nasz samorząd, w zakresie wsparcia tej szczególnej grupy osób, są wzorem dla innych regionów - mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. 

W ramach projektu zostało wsparcie placówek w zakresie finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,  zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowe oraz doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19. W sumie na terenie regionu wsparto 217 podmiotów na łączną sumę 13 mln złotych.

Wsparcie w ramach programu otrzymały także placówki z powiatu tarnogórskiego. Trzy Publiczne DPS w Powicie Tarnogórskim dostaną wsparcie w wysokości 139 000,00 zł. Dofinansowanie otrzyma także pięć Niepublicznych DPS w Powicie Tarnogórskim. Kwota wsparcia będzie wynosić 271 250, 00 zł. Pomoc finansową otrzymają także trzy Zakłady Opiekuńczo Lecznice w Powicie Tarnogórskim o łącznej  kwocie 140 000,00 zł. Dofinansowane dostanie także sześć placówek całodobowych w Powicie Tarnogórskim o kwocie wsparcia 291 000,00 zł. 

Search