Informacje

Informacje

Powiat tarnogórski walczy o międzynarodowy certyfikat. Pomóc może każdy mieszkaniec

Certyfikat Dla Starostwa

Nasze Starostwo Powiatowe będzie się ubiegać o ponowne przyznanie mu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Jako mieszkańcy możemy je w tym wesprzeć - wystarczy, że wypełnimy ankietę!

Wybrani spośród całej Polski 

W 2018 roku w naszym kraju pojawił się program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). Ma on na celu propagowanie rozwój sprawnego funkcjonowania gmin, miast oraz powiatów według klucza opartego na Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. W praktyce oznacza to, że jednostki ubiegające się o międzynarodowy certyfikat w swojej działalności muszą uwzględniać 12 zasad dobrego zarządzania:

 • Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja
 • Responsywność, szybkość reagowania
 • Efektywność i skuteczność
 • Otwartość i jawność
 • Przestrzeganie prawa
 • Etyczne postępowanie
 • Kompetencje i potencjał
 • Innowacyjność i otwartość na zmiany
 • Orientacja na trwałość i długofalowość działań
 • Należyte zarządzanie finansami
 • Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna
 • Rozliczalność, odpowiedzialność

Wyróżnienie przyznawane jest raz na dwa lata. W 2018 roku otrzymało je dziewięć samorządów z terenu całej Polski, w tym między innymi tarnogórska placówka.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach postanowiło ubiegać się o przyznanie Certyfikatu ELoGE głównie po to, aby dowiedzieć się, jak społeczeństwo lokalne ocenia pracę Urzędu - tłumaczyła starosta Krystyna Kosmala. - Uzyskanie certyfikatu to bardzo duże wyróżnienie, bowiem potwierdza, że nasi klienci bardzo dobrze oceniają codzienną pracę urzędników, a Starostwo jest pozytywnie odbierane na zewnątrz. Nagroda stanowi satysfakcję nie tylko dla władz Powiatu, ale również dla wszystkich pracowników, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do sprawnego zarządzania jednostką - dodawała. 

Powtórzmy sukces!

W tym roku mamy możliwość ponownego wzięcia udziału w programie i pokazania, jak sprawnie może funkcjonować nasze starostwo. To także okazja do wykazania ewentualnych braków, niedociągnięć, czy kwestii, które chcielibyśmy zmienić. Radni zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w prostej ankiecie i ocenienia efektywności pracy urzędu. Kwestionariusz dostępny jest TUTAJ.

Wykonanie tego badania to jeden z wymogów, jaki musi zostać spełniony przez samorządy ubiegające się o certyfikat. Oprócz przeprowadzenia go wśród społeczeństwa, wnioskodawcy powinni także dokonać samooceny i zebrać dokumentację potwierdzającą jej wyniki. Radni i pracownicy starostwa również wypełnią ankietę. 

Urzędy decydujące się na wzięcie udziału w programie podejmują się trudnego zadania związanego z autoewaluacją jakości realizowanych zadań. To znaczy, że kładą szczególny nacisk na podnoszenie standardów swojej pracy w dziedzinach podlegających samoocenie - informują organizatorzy programu. 

fot. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Search