Informacje

Informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Dotacje dla małych przedsiębiorstw czekają

Powiatowy Urzad Pracy Tarnowskie Gory

Powiatowy Urząd Pracy przypomina: właściciele mikroprzedsiębiorstw i małych firm mają jeszcze miesiąc na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Pomoc dla przedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach ogłasza z dniem 1 lutego 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - informują urzędnicy.

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby, które spełniają następujące warunki:

  • ich działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 roku
  • uzyskany przez nich przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • rodzaj prowadzonej przez nich przeważającej działalności oznaczony jest odpowiednimi kodami 

Zainteresowani mogą przesyłać dokumenty do końca marca. Należy jednak pamiętać, żeby złożyć je w wersji elektronicznej przez platformę praca.gov.pl. Jak informuje tarnogórski Urząd Pracy, wnioski papierowe nie będą rozpatrywane. 

Urząd zamknięty 

Jeśli ktoś planował wybrać się do placówki, będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Pozostanie ona niedostępna dla petentów.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną w kraju Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zawiesza do odwołania terminy zgłaszania się do tut. Urzędu w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Obowiązkowe terminy wizyt dla osób zarejestrowanych są przenoszone zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej - oświadczają pracownicy. 

Plan dotyczący najbliższych dni wygląda następująco:

  • 23 luty - 16 kwiecień
  • 24 luty - 19 kwiecień 
  • 25 luty - 20 kwiecień 
  • 26 luty - 21 kwiecień 

Search