Informacje

Informacje

Przedszkole nr 21 do zamknięcia? Radni podjęli decyzję

Przedszkole Nr 21 Tarnowskie Gory

Podczas dzisiejszej XXX sesji Rady Miejskiej wśród omawianych tematów znalazła się także kwestia Przedszkola numer 21 przy ulicy Opolskiej 59. Jaki los spotka placówkę?

Decyzja zapadła 

Rada Miejska zgodziła się na zamknięcie przedszkola. Głównym podawanym powodem jest bardzo zły stan techniczny budynku. Potwierdził to inspektor nadzoru swoją decyzją wydaną w listopadzie ubiegłego roku. Obiekt został wybudowany w latach siedemdziesiątych i już wtedy miał być tylko siedzibą tymczasową. Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej uchwały, remont budynku jest niemożliwy ze względu na jego specyficzną konstrukcję.

Inicjatorzy uchwały zapewniają, że zarówno rodzice maluchów, jak i pracownicy przedszkola nie muszą niepokoić się podjętą dziś decyzją. 

Dla wszystkich wychowanków przedszkola, którzy będą kontynuować edukację przedszkolną, w następnym roku szkolnym Gmina zapewni miejsca w najbliżej położonych placówkach. Natomiast kadra pedagogiczna i pozostały personel administracyjno-obsługowy również będzie miał zapewnione miejsca pracy w innych prowadzonych przez Gminę placówkach oświatowych - oświadczają. 

Aktualnie do Przedszkola nr 21 uczęszcza 36 dzieci przy ogólnej liczbie pięćdziesięciu miejsc w placówce. Maluchy do końca roku pozostaną w dotychczasowym przedszkolu. Przestanie ono funkcjonować dopiero 31 sierpnia 2021 roku. Przypomnijmy, że miasto nadzoruje 18 przedszkoli, do których zapisanych jest 1838 wychowanków. Co ciekawe, gmina podaje, że nie wszystkie wolne miejsca są wykorzystane. Na potencjalnych chętnych czeka ich jeszcze ponad 70. Ponadto w Tarnowskich Górach działają 3 dodatkowe przedszkola publiczne nie podlegające bezpośrednio gminie oraz 7 placówek prywatnych. 

Od roku szkolnego 2017/2018 gmina ma obowiązek zapewnienia miejsc wszystkim chętnym do opieki przedszkolnej. Dzięki utworzeniu w poprzednich dwóch latach szkolnych dodatkowych dziesięciu oddziałów przedszkolnych w ramach środków pozyskanych z funduszy unijnych Gmina Tarnowskie Góry nigdy nie miała problemu z zapewnieniem miejsc wszystkim chętnym i dysponowała zawsze pewną pulą wolnych miejsc - dodają radni. 

Nasze miasto od kilku lat odnotowuje ujemny przyrost naturalny. Ma to swoje odbicie także w ilości dzieci, jaka uczęszcza do przedszkoli:

  • 2017/2018 – 1915
  • 2018/2019 – 1890
  • 2019/2020 – 1867
  • 2020/2021 – 1838

Jak głosowali radni?

Opinie na temat zamknięcia przedszkola były podzielone. Ostatecznie 14 uczestników dyskusji opowiedziało się za uchwałą. Sprzeciw zgłosił radny Dariusz Warda, przedstawiciel Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego. Od głosu wstrzymali się: Jan Gębka, Marek Porada, Jarosław Ślepaczuk i Janusz Śnietka. Nieobecni byli: Mirosław Grzęda, Mirosław Mateja, Robert Mrozek, a także Janusz Wojewodzic. 

fot. Przedszkole Nr 21 w Tarnowskich Górach

Search