header newses

Informacje

Informacje

Przy zabytkowym Staszicu trwają prace konserwatorskie

Zabyt

Przy zabytkowej elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego  im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach rozpoczęły się prace konserwatorskie. Koszt modernizacji zabytku opiewa na kwotę ponad 500 tys. zł brutto. 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach początkowo miało w planach przeznaczyć na remont kwotę 650 00 zł brutto. Przetarg wygrała firma EFEKT Sp. z o.o. z Chorzowa, która zaproponowała korzystną cenę - 506 177, 25 zł brutto. 

Prace przy zabytkowej elewacji robione są w ramach projektu "Remont konserwatorski elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, wraz z rozbiórką dwóch przybudówek przy ul. Piłsudskiego 1 w Tarnowskich Górach"  z programem prac konserwatorskich. W pierwszym etapie mają zostać odnowione dwie ściany budynku - elewacja frontowa oraz boczna (północna) przy wjeździe do szkoły. Remont ma polegać m.in. na kilkukrotnym myciu elewacji i uzupełnieniu dekorów, które ewentualnie będą tego wymagały zwłaszcza w części centralnej. Prace powinny się zakończyć na przełomie trzecim lub w czwartym kwartale tego roku. 

Zabytek z bogatą historią 

II LO wpisano do rejestru zabytków w 2011 roku. Początki "Staszica" sięgają 1870 roku, kiedy miasto założyło Szkołę Realną I stopnia. W 1874 otrzymała nowoczesny budynek, będący siedzibą liceum. W 1882 roku placówka została przemianowana w płatne Gimnazjum Realne, w którym uczyli się przyszli prawnicy, urzędnicy, adwokaci i lekarze. W ówczesnych czasach uczęszczali do niej głownie katolicy, protestanci i żydzi. W 1891 roku szkołę przekształcono w Królewskie Gimnazjum Realne. Funkcjonowała do 1915 roku czyli do czasu kiedy umieszczono w niej szpital wojskowy. 

Gdy Tarnowskie Góry zostały przyłączone do Polski, w budynku współczesnego II LO otwarto polskie gimnazjum męskie. Szkoła została jednak przekształcona w 1932 roku w czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące i dwuletnie liceum typu humanistycznego i matematycznego. W 1938 roku zmieniono jej nazwę na I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach. W czasie II wojny światowej w placówce znajdowała się komenda policji niemieckiej. 

fot. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 

Search