header newses

Informacje

Informacje

Przywrócenie linii 144. W sprawę zaangażowana opolska Rada Miasta

Tgy

Temat linii kolejowej 144 "Tarnowskie Góry - Zawadzkie - Opole" nie został jeszcze rozwiązany, a sprawa nabiera coraz większych obrotów. Dzisiaj apel w sprawie rewitalizacji linii kolejowej jednogłośnie przyjęła Rada Miasta Opola. Jest też odpowiedź marszałek Elżbiety Witek.

Apel w sprawie rewitalizacji linii kolejowej między Opolem a Tarnowskimi Górami oraz przywrócenia na niej ruchu przyjęła jednogłośnie Rada Miasta Opola.

Władze Opola oficjalnie przyjęły apel radnych oraz wyraziły swoje poparcie dotyczące idei jak najszybszej rewitalizacji linii kolejowej nr 144 na odcinku Fosowskie - Tarnowskie Góry.

- Co spowoduje, że będzie ona w całości wyremontowana na trasie z Opola do Tarnowskich Gór. Niewątpliwie wpłynie to na lepszy i szybszy rozwój zarówno Miasta Opola, jak i wszystkich pozostałych jednostek samorządu terytorialnego przez których teren przebiega ww. linia kolejowa – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Jak argumentuje opolska rada miasta rewitalizacja linii kolejowej 144 jest konieczna, ponieważ uruchamianie, jak i rewitalizacja zamkniętych linii kolejowych wpisana jest w politykę Unii Europejskiej. Już w 2011 r. Komisja Europejska wyznaczyła krajom członkowskim cel, aby do 2050 r. ponad połowę drogowego transportu towarowego na odległości większe niż 300 km przenieść na inne środki transportu - głównie na kolej.

- Wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku linii 144 przyniosło wiele negatywnych skutków dla mieszkańców wszystkich miejscowości położonych wzdłuż tej linii kolejowej. Wśród negatywnych skutków zamknięcia tego ważnego szlaku komunikacyjnego należy wymienić utrudnienie w dojazdach do pracy i edukacji, a także ograniczenie rozwoju oraz spadek atrakcyjności inwestycyjnej oraz przede wszystkim utrudnienie i wydłużenie czasu podróży dla mieszkańców obydwu województw – czytamy w piśmie.

Odpowiedzi w sprawie udzieliła także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która oceniła stan techniczny linii  kolejowej 144 jako dobry lub dostateczny.

- Po przeanalizowaniu informacji przekazanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy stwierdzić, że ogólny stan techniczny linii 144 jest dobry albo dostateczny. Dodatkowo informuję, że na odcinku Opole – Fosowskie – Zawadzkie jest obecnie prowadzony ruch kolejowy (na odcinku Opole – Fosowskie ruch prowadzi PKP Intercity S.A., również w relacji Warszawa – Opole) – czytamy w piśmie Elżebity Witek, marszałkini Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Przypomnijmy, że to Tarnowskie Góry wyszły z inicjatywą jako pierwsze. Na XVI Sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego radni jednogłośnie przegłosowali apel w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole. Podczas sesji Rady Miejskiej znów został przedstawiony projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 144. Uchwała została przekazana m.in premierowi, ministrowi infrastruktury oraz posłom, senatorom i marszałkom z województwa śląskiego i opolskiego. 

Petycję w sprawie przywrócenia linii kolejowej podpisało już ponad 2000 osób. Z dnia na dzień przybywa ich coraz więcej. Jak argumentują autorzy petycji, linia ma pozwolić na swobodną komunikację zarówno z województwem opolskim jak i śląskim, co będzie miało znaczny wpływ na poprawę łączności między aglomeracjami. Połączenie ma również ułatwić transport mieszkańcom pracującym na Śląsku i da wszystkim możliwość połączenia aż do lotniska w Pyrzowicach. 

fot. Magdalena Grabowska 

Search