header newses

Informacje

Informacje

Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych do 15 czerwca!

Traktor

Rolnicy już po raz trzeci w tym roku składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przez internet. Do środy 29 kwietnia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ich ponad pół miliona. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 15 czerwca 2020 r. 

O dopłaty bezpośrednie i obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioskowało do środy 29 kwietnia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 529 tys. rolników. W tym roku wnioski o dopłaty rolnicy będą mogli składać do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej.

Oczywiście oprócz wniosku jest także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Również w tym przypadku rolnicy dostali więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19, oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii, ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca 2020 r. Jeśli nie zdążą Państwo złożyć wniosku i oświadczenia w terminie, nic straconego! Będzie je można składać także po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (o 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Oświadczenia można obecnie przekazywać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym.

Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach. Rolnicy, którzy są uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet. 16:10:55Ci, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

Search