Informacje

Informacje

Sołectwa w powiecie tarnogórskim otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

Inicjatywa

Dziewięć sołectw w powiecie tarnogórskim otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego "Inicjatywa Sołecka". Dotacja dla wszystkich opiewa na kwotę 206 200 zł. 

W ramach konkursu w tym roku wybrano 42 projekty do dofinansowania z 24 gmin. Kwota dofinansowania dla subregionu wynosi w sumie 920 836,21 zł. Gospodarzem uroczystości był Górnośląski Park Etnograficzny „Skansen” w Chorzowie. O dofinansowanie oprócz powiatu tarnogórskiego, starały się także powiaty będziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski i zawierciański. 

Otrzymane środki mają zostać przeznaczone m.in. na budowy i remonty placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzenie i modernizację centrów rekreacji oraz obiektów małej architektury.

- Dzięki temu wsparciu w gminach uda się zrealizować ważne dla nich zadania. Chcemy być bliżej ich spraw, zawsze służyć pomocą - przekonuje obecna na uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Jakie sołectwa z powiatu tarnogórskiego otrzymały dofinansowanie? 

W konkursie najbardziej spisała się gmina Ożarowice, ponieważ pozyskała środki dla aż czterech sołectw. Celiny otrzymały 10 100 zł na zakup oświetlenia solarnego dla centrum rekreacyjno-sportowego. Tąpkowice natomiast dostały 6000 zł na zakup i montaż monitoringu na plac rekreacyjno-wypoczynkowy i parkingowy przy Bibliotece i Ośrodku Kultury. W Pyrzowicach natomiast ma zostać doposażone centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Wolności w altany drewniane. Sołectwo otrzymało na realizację tego zadania 8 500 zł. W Ossach znów zostaną zakupione stroje ludowe dla zespołu folklorystycznego "Ossianie". Na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 6000 zł. 

Dotację z konkursu pozyskała również gmina Tworóg. Sołectwo Mikołeska otrzymało kwotę 10 000 zł na stworzenie miejsca pamięci z masztem flagowym, kamieniem płaskorzeźbą i rabatami kwiatowymi. Dofinansowanie mają także Boruszowice-Hanusek. Środki z konkursu (7 200 zł) mają zostać przeznaczone na renowację skweru przy ulicy Składowej w Boruszowicach. 

Dofinansowanie otrzymało także Miasteczko Śląskie. Sołectwo Bibiela może przeznaczyć kwotę 9 600 zł na działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców. Środki otrzymała również Brynica. Sołectwo dostało 24 000 zł na doposażenie centrum rekreacji. 

W konkursie wypadły dobrze również Zbrosławice, które pozyskały środki w wysokości 60 000 zł na utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy. 

fot. Tomasz Żak / UMWS

Search