header newses

Informacje

Informacje

Spór między władzami Bytomia i GCR Repty został zażegnany. W poniedziałek zostaną ustalone szczegóły współpracy

Komabtant

Spór między GCR Repty a Urzędem Miejskim w Bytomiu został zażegnany. Według bytomskiego magistratu, mimo wcześniejszych ustaleń GCR Repty nie chciało przyjąć 40 podopiecznych DPS "Kombatant". Norbert Komat, dyrektor tarnogórskiej placówki twierdził, że władze Bytomia chciały działać niezgodnie z prawem. Wczoraj prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i Norbert Komar wydali wspólne oświadczenie. Spotkają się w poniedziałek, aby omówić nowy model współpracy.

Jak doszło do nieporozumienia? 

W bytomskim Domu Pomocy Społecznej Kombatant powstało ognisko koronawirusa. Ponad 50 pensjonariuszy zaraziło się wirusem SARS-CoV-2. Według komunikatu, który opublikował bytomski magistrat, tarnogórska placówka miała przyjąć 40 podopiecznych DPS "Kombatant", u których testy nie stwierdziły obecności koronawirusa.

- W związku z tym, że Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” nie przyjęło 40 podopiecznych DPS „Kombatant”, których wynik testu na obecność koronawirusa jest negatywny, podjęto działania związane z wydzieleniem strefy osób chorych i osób zdrowych w budynku DPS „Kombatant” - czytamy na stronie bytomskiego magistratu. 

Do komunikatu odniósł się Norbert Komar, dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”, który zarzucał bytomskim władzom zmuszanie placówki do działań sprzecznych z prawem. 

- Urząd Miasta Bytomia w sposób nieodpowiedzialny chciał zmusić naszą placówkę do działań sprzecznych z prawem i poza procedurami, do przestrzegania których zobowiązują nas przepisy rangi ustawowej, regulacje Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego ale także wewnętrzne przepisy GCR -  twierdzi Norbert Komar. 

Spór został zażegnany. Prezydent Bytomia i dyrektor GCR Repty spotkają się w poniedziałek 

Spór między Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”, a władzami Bytomia zostało zażegnane. Prezydent Mariusz Wołosz i Norbert Komar, dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach wydali wspólne oświadczenie, w którym czytamy, że nieporozumienie było wynikiem niedopowiedzeń, które z kolei spowodowane były presją czasu. 

- W przyszłości może zaistnieć konieczność objęcia bytomian opieką Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”, dlatego Prezydent Mariusz Wołosz i Dyrektor GCR „Repty” Norbert Komar spotkają się w poniedziałek, aby omówić model współpracy - czytamy w oświadczeniu. 

Podczas spotkania mają zostać ustalone zasady wspólnej pracy dla dobra mieszkańców, którzy mogą potrzebować opieki. Obecnie wszyscy pensjonariusze DPS „Kombatant” mają zapewnioną prawidłową opiekę, wyżywienie i dostosowane warunków mieszkaniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Search