header newses

Informacje

Informacje

Startuje piąta edycja budżetu partycypacyjnego. Zgłoś swój projekt!

Budzet

Przed nami piąta edycja budżetu partycypacyjnego. W tym roku ogólna suma środków przeznaczona na projekty opiewa na kwotę 400 tys. zł. Swoje propozycje może zgłosić każdy mieszkaniec naszego powiatu, a także organizacje pozarządowe. 

Ruszyła piąta edycja budżetu partycypacyjnego. W tym roku mieszkańcy, którzy będą chcieli zgłosić swój projekt mogą to zrobić do 3 sierpnia 2020 roku. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wysokości 400 000 zł i podzielił na dwie pule: 180 000 zł na realizację zwycięskiego projektu z grupy gmin: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn oraz 220 000 zł na realizację zwycięskiego projektu z grupy gmin: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

Każdy kto chce wziąć udział w projekcie musi mieć oczywiście pomysł na inwestycję, bądź działanie na obszarze lokalnym lub powiatowym oraz zebrać minimalną liczbę 20 podpisów na liście poparcia i zgłosić swój projekt do Starostwa. Wszystkie zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest na stronie internetowej powiatu w zakładce budżet partycypacyjny oraz w Kancelarii w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 1. Weryfikacji wszystkich przesłanych formularzy dokonuje Zespół składający się z pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach powołany przez Starostę Tarnogórskiego.

W zeszłym roku mieszkańcy zgłosili 21 projektów, z czego 14 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. Łącznie oddano wtedy ponad 4 tysiące głosów. Zwycięski okazał się projekt gminy Miasteczka Śląskie „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb”. Dofinansowanie dostał także projekt gminy Zbrosławice „Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”. Obydwa są w trakcie realizacji. 

Search