header newses

Informacje

Informacje

Szkoła Podstawowa nr 10 będzie poddana termomodernizacji

Sp Tg

13 marca podczas Zgromadzenia Ogólnego GZM projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Kochanowskiego został zaakceptowany. GZM udzielił miastu dotacji w kwocie 2,7 mln złotych, gdzie całkowity koszt inwestycji to około 3,2 mln złotych.

Jakie prace obejmie projekt?

Termomodernizacja to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu budynku z zewnątrz. Efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. Oprócz zewnętrznego ocieplenia w Szkole Podstawowej nr 10 zostanie również przebudowana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z wentylacją mechaniczną. Remont odbędzie się jeszcze w tym roku. Plan uwzględnia ocieplenie ścian budynku oraz stropodachów, remont kominów, wymianę częsci stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont zadaszeń wejść. Będzie także przebudowana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji  mechanicznej oraz zostanie zmodernizowana instalacja elektryczna oświetleniowa. 

Na chwilę obecną trwają przygotowania do ogłoszenia procedur związanych z przetargiem na wykonanie inwestycji. Pragniemy przypomnieć, że Szkoła Podstawowa nr 10 jest kolejną placówką, która zostanie odnowiona. Od 2018 roku już 12 placówek edukacyjnych zostało zmodernizowanych na potrzeby najmłodszych. Wszystko to dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Ponadto w tym roku Tarnowskie Góry otrzymały dofinansowanie udoskonalenie Szkoły Podstawowej nr 9 (koszt remontu to 3,5 mln). Prace przy tym obiekcie mają również rozpocząć się i skończyć.

fot. Wikimedia Commons/Gabriel Wilk/CC BY-SA 4.0

Search