header newses

Informacje

Informacje

Szkoły w Miasteczku Śląskim dostaną nowy sprzęt - 17 laptopów dla placówek

Miasteczko Śląskie wzięło udział w rządowym programie "Zdalna szkoła +". Samorząd otrzymał prawie 45 tysięcy złotych na zakup nowego sprzętu. 

Komputery dla szkół

Gmina dostała znaczną dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do szkół trafiło 17 nowych laptopów. O tym, kto otrzyma sprzęt, zadecydują dyrektorzy poszczególnych placówek. Miasteczko Śląskie brało także udział w poprzedniej edycji "Zdalnej szkoły". Łącznie udało się zdobyć aż 104 993 złotych. Pozwoliło to na zakup 24 laptopów. 

Rząd wspomógł zdalne nauczanie

Pierwsza ze wspomnianych akcji rozpoczęła się 1 kwietnia jako odpowiedź na konieczność zdalnej edukacji i związane z nią ograniczenia. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło przeznaczyć na ten cel 186 milionów złotych. Za taką kwotę można by zaopatrzyć placówki w ponad 53 tysiące laptopów. Za otrzymane granty szkoły są uprawnione do zainwestowanie nie tylko w komputery czy tablety, ale także w oprogramowanie i mobilny dostęp do Internetu. Zainteresowanie programem okazało się ogromne. W niecałe 20 dni po rozpoczęciu zbierania wniosków otrzymano zgłoszenia od 90% gmin i powiatów w skali całego kraju. 

- Staramy się działać możliwie najszybciej. Najważniejsze, że gminy nie muszą czekać z zakupami na przelew. Finansujemy zakupy poczynione od 16 marca, czyli od dnia zawieszenia zajęć w szkołach. Złożenie wniosku to gwarancja otrzymania wsparcia – tłumaczył Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ze względu na duże powodzenie programu postanowiono przeprowadzić jego drugą edycję. Tym razem ministerstwo zarezerwowało ponad 180 milionów złotych. Samorządy mogą uzyskać od 35 do 165 tysięcy złotych. Ilość przekazanych środków uzależniona będzie od liczby rodzin wielodzietnych zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia. Jeżeli dyrektorzy zdecydują, że sprzęt najbardziej przyda się nauczycielom do prowadzenia zajęć, otrzymają go pedagodzy. Co ważne, komputery nie stają się własnością nowych użytkowników, a jedynie są im wypożyczane. 

- O pieniądze mogą się starać wszystkie gminy w Polsce. Zachęcamy do udziału w programie – zaprasza minister cyfryzacji Marek Zagórski. - „Zdalna szkoła+” to kolejny program, w którym wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, chcemy pomóc uczniom i nauczycielom w dostępie do sprzętu niezbędnego do zdalnych lekcji. W sumie przeznaczamy na ten cel ponad 367 milionów złotych – informuje szef MC.

Wszystkie placówki, które nie wzięły udziału w projekcie, a byłyby zainteresowane otrzymaniem finansowego wsparcia, mogą jeszcze dołączyć do akcji. Mają na to czas do 30 września.

fot. Ministerstwo Cyfryzacji 

Śledź nas

Social & newsletter

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search