Informacje

Informacje

W Nadleśnictwie Brynek będą opryskiwać lasy. Chcą się pozbyć osnui gwiaździstej

Wood

Nadleśnictwo Brynek informuje, że w tym miesiącu będzie opryskiwane lasów w celu usunięcia osnui gwiaździstej - jednego z głównych szkodników sosny. Środek jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Jego toksyczność ogranicza się do owadów.

Jak informuje Nadleśnictwo Brynek w drugiej i trzeciej dekadzie maja zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczające masowe występowanie osnui gwiaździstej na terenach leśnych leśnictw: Potępa, Krywałd i Tworóg.

Osnuja gwiaździsta to jeden z głównych szkodników sosny. Postać dorosła przypomina nieco ubarwieniem osę i mierzy do 1,5 cm. Sosna w lasach Nadleśnictwa Brynek stanowi zdecydowaną większość, dlatego szczególnie ważne jest zadbanie o jej stan zdrowotny. Masowe pojawienie się osnui może doprowadzić nawet do śmierci drzewa lub całych grup. Dlatego, w trosce o zdrowie naszych drzew we wszystkich Lasach Państwowych regularnie przeprowadza się badania liczebności tego owada w celu prognozowania zagrożenia. To pozwala zaplanować skuteczne akcje ograniczania jego liczebności.

Nadleśnictwo Brynek będzie wykonywać zabiegi preparatem MOSPILAN 20 SP przy użyciu agrolotniczej aparatury ULV (ultraniskoobjętościowej). Pola zabiegowe znajdują się na terenie lasów położonych w sąsiedztwie miejscowości Koty i Pusta Kuźnica . Powierzchnie na których zostaną przeprowadzone opryski, oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi. Preparat, który zostanie zastosowany do oprysków prowadzonych z powietrza, to środek przeznaczony do zwalczania larw. Środek jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Jego toksyczność ogranicza się do owadów.

Search