Informacje

Informacje

Ulica Lema w Tarnowskich Górach? Może pojawić się na mapie

Lema Tg

Jedna z ulic w naszym mieście może otrzymać imię Stanisława Lema, polskiego pisarza i popularyzatora gatunku science fiction. 

Lem w TG

Jutro odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej. Wśród uchwał, nad którymi debatować będą radni, pojawią się także dwie dotyczące nadania nazw tarnogórskim ulicom. Jedna z nich, odchodząca od ul. Sielanka, otrzyma miano Laurowej. 

Laurowa Tarnowskie Gory

Druga z ulic zostanie nazwana na cześć Stanisława Lema. Mowa o drodze wewnętrznej bocznej od ul. Starowapiennej.

- Zachodzi konieczność nadania nowej nazwy wyżej wymienionej drodze. Właściciel nieruchomości wnioskiem z dnia 02.12.2019 r. wystąpił o nadanie przedmiotowej drodze nazwy - ulica Stanisława Lema. Proponowana nazwa drogi wewnętrznej została pozytywnie zaopiniowana przez Radę ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Tarnowskie Góry na posiedzeniu dnia 14 września 2020 r. (...) Dorobek twórczy pisarza w pełni uzasadnia nadanie nazwy ulicy jego imieniem - czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Ulicę imienia Lema znajdziemy także w wielu innych miastach, między innymi w pobliskim Bytomiu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że właśnie w tym roku przypada setna rocznica urodzin pisarza. Sejm RP ustanowił nawet 2021 rokiem Stanisława Lema.

fot. Opatowice

Search