Jest decyzja w sprawie zapadlisk! Co postanowił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?

Urząd Miasta otrzymał oficjalną odpowiedź dotyczącą likwidacji dziur w śródmieściu. Prace mają zostać zrealizowane do końca października.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry, Kurna Chata i zapadlisko

Zapadliska - co dalej?

Wielu tarnogórzan niepokoił dalszy los zniszczonej infrastruktury, w tym Kurnej Chaty. Przypomnijmy, że 10 września władze miasta udostępniły dokumentację badań przeprowadzonych przez Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa.

Zapadliska w centrum Tarnowskich Gór. Co było ich przyczyną?

Po wielu dniach czekania i wykonanych badaniach nadeszła decyzja od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do końca października miasto ma wykonać prace geotechniczne.

– Polegać będą one na wprowadzeniu na głębokość około 30 metrów w czterech miejscach (w rejonie zapadlisk) techniką wiertniczą specjalistycznego materiału (mieszaniny lotnych popiołów, cementu i wody), co ma na celu ustabilizowanie podłoża – tłumaczy Joanna Czyżewska, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Co więcej, gmina musi także usunąć grunty zawałowe i budowlane oraz gruz budowlanego z miejsc zapadlisk. Samorząd ma naprawić szkody powstałe w budynkach będących jego własnością lub w jego użytkowaniu.

- Podczas prowadzenia tych prac konieczne jest wykonanie niezbędnych zabezpieczeń obiektów budowlanych, w obrębie robót. Decyzja dotyczy gminy, jako strony w tym zdarzeniu poszkodowanej - wyjaśniają urzędnicy.

Zapadlisko przy ulicy Królika doczekało się własnego... licznika

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon