Jest porozumienie w sprawie Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach. Potrzeba 250 mln zł

Kolejny krok w kierunku likwidacji niebezpiecznych odpadów z terenu naszego miasta. Samorząd podpisał już porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Działania mogą ruszyć w przyszłym roku.

UM Tarnowskie Góry
Zaklady chemiczne tarnowskie gory

Ruszyła współpraca w sprawie Zakładów Chemicznych

- O narzędzia, które pozwolą miastu usunąć odpady z terenów skarbu państwa i prywatnych, walczyliśmy od wielu lat. W końcu w zeszłym roku weszła w życie ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych - wspominają urzędnicy miejscy.
- Zgodnie z nią to gmina odpowiada za usunięcie odpadów. Ale skoro tereny po zakładach należą do osób prywatnych i skarbu państwa, musieliśmy zdobyć prawo do pracy na tych terenach. To znów kilka decyzji: wojewody, radnych miejskich, starosty - dodają.

Niedawno działania związane z Zakładami Chemicznymi ruszyły o kolejny krok. Miasto połączyło siły z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. To efekt ostatniego spotkania przedstawicieli tych instytucji, jakie miało miejsce w styczniu. Samorząd podpisał już deklarację o współpracy. Dzięki niej możliwa będzie wymiana wiedzy eksperckiej, opracowanie dokumentacji oraz - co bardzo ważne - współdziałanie przy pozyskiwaniu pieniędzy.

– Porozumienie jest krokiem milowym na drodze zabezpieczania odpadów niebezpiecznych z terenów byłych Zakładów Chemicznych i przywrócenia ich do ponownego wykorzystania. Ustawa z zeszłego roku rozdziela zakres działania między RDOŚ a samorządem, jednak, aby skutecznie zrealizować działania unieszkodliwiające odpady, konieczne jest zawiązanie współpracy. Tym bardziej, że zakres naszych prac jest zbieżny. Dlatego cieszy mnie gotowość i otwartość władz miasta Tarnowskie Góry do współdziałania w tym obszarze - podkreśla Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka.

Co dalej z Zakładami Chemicznymi?

Jak podaje burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech - miasto ma już narzędzia potrzebne w procesie usuwania niebezpiecznych odpadów. Nie będzie to jednak prosty projekt. Potrzeba bardzo dużej kwoty 250 milionów złotych. W efekcie końcowym miast zyska jednak kilkadziesiąt terenów gruntów, które będzie mogło zagospodarować.

Trwa pozyskiwanie środków. RDOŚ stara się pozyskać finansowe wsparcie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze zostaną przeznaczone na wykonanie kompleksowej oceny stanu środowiska oraz opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na terenie byłych zakładów. Prace dotyczą części, która stanowi teren zamknięty.

– Wykonanie tych działań będzie punktem wyjścia do podjęcia działań unieszkodliwiających odpady. W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW pierwszą część działań będziemy realizować w 2025 r. – stwierdza dyrektor Mierczyk-Sawicka.
Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach

Może Cię zainteresować:

Nowe informacje w sprawie Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach. Co dalej?

Autor: Urszula Gołkowska

19/01/2024

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon