Mieszkaniec gminy Świerklaniec zwierzchnikiem Zakonu Grobu Bożego w Polsce

Dr Andrzej Sznajder z Orzecha otrzymał nowy urząd i obowiązki. Będzie reprezentował jeden z istniejących do dziś zakonów rycerskich.

Archidiecezja Warszawska/Gran Magistero OESSH
Andrzej Sznajder zwierzchnikiem bożogrobców w Polsce

Andrzej Sznajder zwierzchnikiem polskich rycerzy Grobu Bożego

Jak podaje kuria warszawska, 29 stycznia w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się notyfikacja dekretu nominacyjnego na urząd Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Funkcja ta została nadana dr. Andrzejowi Sznajderowi. Mieszkańca naszego powiatu oficjalnie mianował Wielki Mistrz kardynał Fernando Filoni 18 stycznia. Podczas sobotniej uroczystości obecny był kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski i Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego.

Andrzej Sznajder należy do parafii pw. NMP Jasnogórskiej w Orzechu (gmina Świerklaniec). Studiował na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, natomiast stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2014 roku pełni obowiązki Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach.

Mieszkaniec naszego powiatu jest także związany z Ruchem Światło-Życie. W 2008 roku został członkiem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Rycerze Bożogrobcy - kto to?

- Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, który obecnie posiada swoją siedzibę w Watykanie, został założony w Jerozolimie, po I krucjacie, aby troszczyć się o bazylikę Grobu Bożego i nieść pomoc pielgrzymom. Historyczne korzenie tego zakonu rycerskiego sięgają dawnego Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie, powstałego również w tym samym czasie w Ziemi Świętej, zwanych popularnie na ziemiach polskich bożogrobcami lub miechowitami - tłumaczą przedstawiciele Archidiecezji Warszawskiej.

Zakon Rycerski Grobu Bożego został odnowiony w XIX wieku. Są do niego przyjmowani zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Obecnie liczy około 30 tysięcy członków w 40 krajach. Rycerze oraz damy zajmują się troską o chrześcijan w Ziemi Świętej, co oznacza modlitewne i materialne wsparcie działalności Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy, instytucji religijnych, charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych Kościoła katolickiego funkcjonujących na terenie diecezji jerozolimskiej.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon