Miliard złotych dla śląskiej gospodarki. Realna pomoc dla przedsiębiorców

Niestety stan epidemii to trudny okres dla wszystkich, w szczególności dla przedsiębiorców, którzy są zmuszeni odnaleźć się w nowych warunkach na rynku. Dlatego też Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zainicjował program "Śląski Pakiet dla Gospodarki", dzięki któremu przedsiębiorcy otrzymają realną pomoc finansową.

Biznes


Śląska gospodarka dostanie miliard złotych wsparcia. Dzięki programowi, którego inicjatorem jest Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na realną pomoc finansową. Pakiet ma być uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W dużej mierze powstał w oparciu o środki unijne, którymi zarządza województwo śląskie. Na co można uzyskać dofinansowanie? Program ma obejmować pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł.


FILAR I - 446 mln

pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego

Pakiet z filaru pierwszego skierowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W sumie do rozdysponowania jest kwota 446 mln zł. Pożyczki dystrybuowane będą przez Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A.

Komisja Europejska w związku z nadzwyczajną sytuacją dopuszcza finansowanie kapitału obrotowego na regulowanie bieżących zobowiązań. Co to oznacza? Można wykorzystać pożyczkę w celu finansowania wynagrodzeń pracowników czy przeznaczyć ją także na zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej oraz towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp.

Będą również uproszczenia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach udzielonych już pożyczek. Każdy przypadek ma być analizowany indywidualnie.

Więcej informacji o tym filarze znajdą Państwo TUTAJ


FILAR II - 323 mln
wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy

Wsparcie finansowe będzie zarówno z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego jak i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (programu zarządzanego z poziomu krajowego).

Filar II przewiduje dofinansowanie do wynagrodzeń. Będą się mogły ubiegać o nie małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby samozatrudnione. Żeby uzyskać wsparcie finansowe należy wykazać spadek obrotów z dwóch kolejnych miesięcy tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wsparcie udzielane będzie na okres maksymalnie 3 miesięcy. Od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki będą przyznawane w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Filar II przewiduje także wsparcie subsydiowanego zatrudnienia oraz staży.

Dofinansowanie ma na celu zmniejszenie kosztów zaangażowania personelu po stronie przedsiębiorcy. Można także pozyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement, Kto może korzystać ze wsparcia? Przede wszystkim osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Jest także dofinansowanie na szkolenia dla pracodawców, staże, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30 roku życia).

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

FILAR III - 162 mln

wsparcie bezzwrotne, inwestycje w mśp i uproszczenia dla mśp


To dofinansowanie będą mogły pozyskać przedsiębiorstwa z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii - m.in. turystyka, przemysł czasu wolnego, gastronomia. Uzyskane fundusze będzie można wykorzystać na nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji, oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in. opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

Więcej informacji o tym filarze znajdą Państwo TUTAJ

FILAR IV - 57 mln
samorządowe działania wspierające

Do filaru IV wchodzą dwa projekty - Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” oraz internacjonalizacja działalności gospodarczej - projekt „Inter Silesia”. Pierwszy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim SA. Jego celem jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie oraz promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Projekt "Inter Silesia" skierowany jest znów do przedsiębiorstw MŚP. W ramach projektu ma zostać stworzona sieć doradców reprezentujących przedsiębiorstwa na światowych rynkach. Przygotowane zostaną uniwersalne narzędzia wspierające działania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, takie jak: doradztwo eksportowe, wsparcie tłumaczeniowe, baza wiedzy związanej z eksportem, wymaganiami prawnymi, podatkami i finansami oraz uwarunkowaniami biznesowymi i kulturowymi.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

FILAR V - 20 mln
wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie

Dofinansowanie będzie przeznaczone na projekty inwestycyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają formę spółek kapitałowych. Z pomocy finansowej będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy inicjują innowacyjne projekty i brakuje im pieniędzy na wdrażanie pomysłów. Środki powierzane w ramach wejścia kapitałowego firmie nie mają charakteru pożyczki. Jest to inwestycja, która w przyszłości ma przynieść określone korzyści obu stronom. Inwestycje w dobre technologicznie projekty w dłuższej perspektywie powinno zapewnić zwrot kapitału dla inwestora – w tym przypadku dla województwa.

Więcej informacji na temat filaru piątego znajdą Państwo TUTAJ

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Szkła Podstawowa w Przezchlebiu - zajęcia z programowania

Gmina Zbrosławice. Zajęcia z robotyki dla małych

Urząd Miasta Tarnowskie Góry, godziny otwarcia

Urząd Miejski ogranicza przyjmowanie petentów

Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry

Informacje w temacie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry".

Tarnogórzanin twarzą Sii Cycling Team

Tarnogórzanin Kamil Hajda twarzą ogólnopolskiej kampanii

Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalet

Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach

Narodowy Spis Powszechny, Tarnowskie Góry

Nowy punkt spisowy w... tarnogórskim Parku Wodnym

Nowa karetka w Kaletach

Nowa karetka dla Kalet. Kosztowała 500 000 złotych