Muzeum w Tarnowskich Górach ma nową Radę. Kto będzie ją tworzył?

Dla tarnogórskiej instytucji powołano nową Radę. Ma ona troszczyć się o to, by muzeum spełniało swoje powinności nie tylko wobec zbiorów, ale także społeczeństwa.

Nowa Rada Muzeum

Nad instytucją czuwają nie tylko jej pracownicy. Tarnogórskie muzeum ma także swoją Radę.

- To organ działający na podstawie Ustawy o muzeach. Zadaniem rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych we wspomnianej ustawie oraz ocenianie, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniowanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności - tłumaczą muzealnicy.

W skład nowej Rady weszli:

  • Maria Pańczyk-Pozdziej - była senator i Wicemarszałek Senatu
  • Krzysztof Śmieja - były poseł i członek Trybunału Stanu, notariusz
  • Zbigniew Pawlak - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
  • Celina Maryńczuk - Powiatowy Konserwator Zabytków w Tarnowskich Górach
  • Kazimierz Sporoń - dyrektor II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
  • dr Andrzej Sznajder - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
  • dr Jacek Siebel - dyrektor Muzeum Historii Katowic
  • Tadeusz Stasiak - radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, radca prawny
  • Teodor Segiet - kolekcjoner i animator kultury
  • dr hab. Witold Zaręba - pracownik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Ich kadencja potrwa do 2025 roku. Na Przewodniczącego Rady wybrano dr. Jacka Siebla.

Muzeum w Tarnowskich Górach wyróżnione. Placówka otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Muzeum w tarnowskich górach wykład

Śladami Bouterweka przez Tarnowskie Góry

Obraz Bouterweka w TG

Obraz Bouterweka już w Tarnowskich Górach!

Tarnowskie Góry hager pamiętnik

W tym roku ukaże się pamiętnik Bronisława Hagera

Barbórka w środku lata

Barbórka w środku lata i dwa dni wydarzeń

Podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: "To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości"

Ogólnopolski konkurs w Boruszowicach. Znamy laureatów

Wydarzenia w Tarnowskich Górach

Imprezy i wydarzenia w powiecie tarnogórskim

Długi weekend w Tarnowskich Górach

Długi weekend czerwcowy. Gdzie się wybrać?