Na spacer do Parku Miejskiego - ulica Bałtycka już oddana do użytku

Droga prowadząca do jednego z bardziej popularnych miejsc wypoczynku w centrum jest już gotowa. To nie koniec zmian po zakończonych pracach.

Ulica Bałtycka wyremontowana

Pod koniec czerwca tego roku Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił przetarg na naprawę ulicy Bałtyckiej w ramach przedsięwzięcia "Rewaloryzacja zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach".

Zakres prac obejmował przede wszystkim:

  • roboty rozbiórkowe
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
  • wykonanie nawierzchni parkingu z użyciem geokraty
  • ułożenie obrzeży betonowych
- W trakcie wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć drzewostan przed wszelkimi uszkodzeniami oraz w miejscach, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia istniejącego ekosystemu, wszelkie prace budowlane w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń korzeni i pni - można było przeczytać w opisie przedmiotu zamówienia.

Koszt robót oszacowano na 543 137,44 zł. Do przetargu zgłosiły się trzy przedsiębiorstwa. Złożone oferty zostały ocenione pod względem: ceny (85%), wydłużenia okresu rękojmi (10%) i kary za zwłokę (5%). Finalnie zdecydowano się na usługi spółki Eurotech z Zabrza.

Do parku odnowioną drogą

Od niedawna tarnogórzanie mogą korzystać z wyremontowanej ulicy Bałtyckiej, ciągnącej się skrajem parku. Nową nawierzchnię ma także parking znajdujący się między budynkiem restauracji Parkowa a kościołem św. Anny.

- Za chwilę nową nakładkę asfaltową będzie mieć też część (tam, gdzie nie ma płyt betonowych) ul. Polarnej biegnącej od Opatowic w kierunku Rybnej - zapowiadają pracownicy Urzędu Miasta.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon