Nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa w Nakle Śląskim

Na początku lipca wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec – etap III Nakło Śląskie cz. 1”. W drodze przetargu wybrano wykonawcę inwestycji, a jest nią firma Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.

Podpisanie umowy

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w zakresie północnej części Nakła Śląskiego. Trasa kanalizacji będzie przebiegać na terenie gminy Świerklaniec w miejscowości Nakło Śląskie wzdłuż takich ulic jak: Główna, Przyjaźni, Gościnna, Obłoków, Wąska, Górna, Szeroka, Grzegorza, Kamienna. Prace obejmą:

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odgałęzień do granic przyległych nieruchomości,

• budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek oraz odtworzeniem odcinków zdegradowanych podczas wykonywania robót budowlanych,

• budowę, przebudowę i remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych oraz odtworzeniem odcinków zdegradowanych podczas wykonywania robót budowlanych,

• zabudowę rur osłonowych na istniejących kablach,

• remont wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej,

• likwidację nieczynnych sieci.

Biorąc pod uwagę długości zaprojektowanych sieci to: kanalizacja sanitarna będzie mierzyć 3 649,0 m, kanalizacja deszczowa – 923,5 m, a sieć wodociągowa – 1 430,0 m.

W przetargu na realizację powyższej inwestycji wzięło udział 7 przedsiębiorstw. Kwotę, jaką przeznaczono na sfinansowanie zadania to 8 000 000,00 zł brutto. Najlepszą oraz najtańszą ofertę przedstawiła firma Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla (6 341 826,26 zł brutto).

Zgodnie z umową, którą podpisał wójt gminy Świerklaniec z wykonawcą, w ciągu najbliższych 18 miesięcy w Nakle Śląskim zostanie wybudowana kanalizacja.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon