Nowe inwestycje sportowe w gminie Tworóg. Z czego będą mogli korzystać uczniowie?

W dwóch miejscowościach szykują się duże projekty. Jedna umowa została już podpisana, drugie postępowanie przetargowe trwa. Co nowego powstanie?

UG Tworóg
Sala sportowa w Wojsce

Nowe boisko w Wojsce

Ta wiadomość z pewnością ucieszy młodych sportowców oraz ich rodziców. Przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce powstanie nowy obiekt sportowy. Jego kubatura to 3 457 m³. Będzie się składać z dwóch segmentów: korytarza i właściwej sali z zapleczem.

- Hol wejściowy pełni rolę łącznika zaprojektowanej sali ze szkołą. Zaplecze zaprojektowanej sali mieści szatnie dla chłopców i dla dziewcząt z zapleczami sanitarnymi, kotłownię, gabinet lekarski, zaplecze trenera z zapleczem sanitarnym oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych - czytamy w opisie zamówienia.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem dwóch kryteriów: ceny (60%) oraz okresu udzielonej gwarancji i rękojmi (40%). Do przetargu zgłosiły się trzy przedsiębiorstwa:

  • Zakład Remontowo-Budowlany "ULBUD", oferowana cena: 3 823 563,24 zł
  • PIM KZ, oferowana cena: 4 291 354,25 zł
  • Hausbud, oferowana cena: 4 279 419,84 zł
- Jest to kolejna bardzo duża inwestycja realizowana przez gminę Tworóg. Obecnie trwa weryfikacja ofert pod względem formalnym, po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych - informują przedstawiciele Urzędu Gminy.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków własnych samorządu, a także ze środków WFOŚiGW, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego oraz z ogólnej rezerwy budżetowej państwa.

Boisko dla Boruszowic

To nie koniec dobrych wieści. 17 marca podpisana została umowa dotycząca zadania o nazwie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach".

W ramach inwestycji wykonawca będzie zobowiązany do:

  • budowy boiska wielofunkcyjnego
  • montażu ogrodzenia boiska z piłkochwytami
  • wykonania nawierzchni z kostki betonowej
  • montażu oświetlenia wraz z doprowadzeniem zasilania
  • zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury i zielenią

Swoje usługi zaoferowało 14 przedsiębiorstw, z czego dwa zostały odrzucone. Wygrała propozycja firmy P.H.U GRUMIX, która zadeklarowała cenę 567 465,96 zł brutto i 72 miesiące gwarancji. Z nowego boiska uczniowie będą mogli już korzystać na początku roku szkolnego 2022/2023.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon