Nowe trasy rowerowe w powiecie tarnogórskim. Co ustalili przedstawiciele samorządów?

Gminy naszego powiatu mają wspólny cel - rozbudowę infrastruktury rowerowej. W siedzibie starostwa odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone tym planom.

Razem dla turystyki rowerowej

W tym tygodniu reprezentanci gmin oraz powiatu spotkali się i podpisali List Intencyjny. Dokument dotyczy opracowania wspólnego programu budowy tras rowerowych.

- Zapisano między innymi, że strony podejmują współpracę na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego - informują urzędnicy.

Takie rozwiązanie ułatwi gminom staranie się o dofinansowanie na realizację rowerowych inwestycji.

- Program będzie podstawą do ubiegania się o zewnętrze środki finansowe, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strony deklarują, że wzajemna współpraca opierać się będzie na zasadach partnerstwa, równości i wzajemnych korzyści, a w szczególności na konsultacji i dialogu - tłumaczą urzędnicy.

Rowerem przez powiat

Podczas wspomnianego spotkania omówiono kwestie techniczne, a także kierunki planowanych działań. Rozmawiano także o współpracy z innym podmiotami, takimi jak PKP czy Lasy Państwowe.

Kiedy zobaczymy pierwsze efekty prac? Uczestnicy przedsięwzięcia planują, aby już w połowie 2022 roku pojawiła się spójna mapa tras rowerowych, które połączą gminy naszego powiatu.

Nowa trasa rowerowa w Tarnowskich Górach. Jak wygląda "Pniok"?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon