Pchli Targ w Tarnowskich Górach. Temat powraca. Radni chcą zniesienia opłat

Podczas wrześniowej edycji wydarzenia od wystawców pobierana była opłata. Kwestia stała się głośna wśród tarnogórskiej społeczności. Radni miejscy zamierzają interweniować w tej sprawie.

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry targowisko

Opłata za miejsce na targu - tak stwierdzają przepisy

Podczas sesji Rady Miejskiej 11 października powrócił temat tradycyjnego jarmarku, jaki odbywa się w naszym mieście od lat. Ze względu na remont poprzedniego miejsca, targ został przeniesiony na parking przy ul. Cebuli. W trakcie sesji radna Aleksandra Król-Skowron zwróciła uwagę, iż podczas wrześniowego spotkania od sprzedawców była pobierana opłata w wysokości 10 zł. Natomiast w czasie wcześniejszych targów należność nie musiała być uiszczana.

W odpowiedzi burmistrz miasta stwierdził, że zaistniała sytuacja miała związek ze zmianą miejsca targowiska.

- Mieliśmy stosowną uchwałę - zwolnienie uchwałowe dla handlujących na Pchlim Targu, ale dla placu przy ul. Sienkiewicza. Po przeniesieniu targu był okres pandemii i nikt nie zwrócił na to uwagi - stwierdził Arkadiusz Czech. - Stąd osoby, które powinny pobierać opłaty targowe na poprzednich Pchlich Targach, prawdopodobniej ich nie pobierały.

Burmistrz dodał także, że sprawa jest wyjaśniana. Zaznaczył także, że jeżeli radni uznają za stosowne, by wprowadzić zwolnienie z opłaty targowej w nowej lokalizacji, to mogą skorzystać z przysługującej im inicjatywy uchwałodawczej - wystosować stosowne pismo.

Pchli Targ bez opłat?

W odpowiedzi na zaproponowane rozwiązanie, radni Klubu Koalicji Obywatelskiej opracowali projekt dokumentu.

- Właśnie złożyliśmy projekt uchwały i mamy nadzieję, że znajdzie się ona w porządku obrad najbliższej sesji - poinformowała Aleksandra Król-Skowron.

Wprowadzona zmiana ma znieść opłaty w przypadku handlu rzeczami używanymi niezależnie od lokalizacji targu. W piśmie czytamy:

Wprowadzona zmiana pozwoli na zwolnienie z opłat sprzedaży rzeczy używanych we wszystkich miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w dzielnicy Śródmieście-Centrum. (...) Zwolnienie od opłaty targowej będzie zgodne z wieloletnią praktyką, która miała miejsce w Tarnowskich Górach. Podobne rozwiązania funkcjonują w okolicznych miejscowościach.

Czy Rada Miejska odniesie się przychylnie wobec zaproponowanej zmiany? O tym przekonamy się być może już podczas następnej sesji.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie góry parkowa

Tarnowskie Góry. Radny interpeluje w sprawie ulicy Parkowej

Tarnowskie góry tramwaje

Radny proponuje: z Tarnowskich Gór do Bytomia... tramwajem

Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co propnują?

Tarnowskie Góry, Strzybnica

Radni interpelują w sprawie starego cmentarza ewangelickiego

Tarnowskie Góry Osada Jana

Nowy przystanek PKP w Tarnowskich Gór na Osadzie Jana

Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry

Informacje w temacie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry".

Tarnowskie Góry - inwestycje

Ranking Liderzy Inwestycji. Na którym miejscu nasze misto?