Pieniądze na rozwój do wzięcia

Aż 2,2 mld euro z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji trafi do naszego regionu na tworzenie nowoczesnych gałęzi gospodarki neutralnych dla środowiska. Zdaniem prof. Marka Gzika, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, część tych pieniędzy powinna zostać przeznaczona na badania i rozwój nowoczesnych technologii w medycynie.

Fot. Latający Kowal
Marek Gzik
– W tej dziedzinie nasz region przoduje nie tylko w Polsce, ale jest liczącym się ośrodkiem na świecie: kardiologia w Zabrzu, onkologia w Gliwicach, kliniki w Katowicach, leczenie oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Piekary Śląskie ze Szpitalem Chirurgii Urazowej, który posiada znakomitych specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz Repty z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji, które jest unikalnym specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo – ortopedycznych. Jeśli uda się wykorzystać ten kapitał ludzki i naukowy, a do tego wzmocni się go unijnymi funduszami, możemy stać się centrum nowoczesnych technologii medycznych na poziomie światowym – uważa prof. Marek Gzik, który od wielu lat współpracuje z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” jako nauczyciel akademicki i przy różnych projektach naukowych.

Prof. Gzik działa na pograniczu nauki i medycyny jako założyciel oraz dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej (EHTIC). – Dlatego wiem, że na świecie jest duże zapotrzebowanie na nowoczesne technologie i usługi medyczne. To olbrzymi rynek, który w dodatku będzie rósł ze względu na starzenie się społeczeństw. Śląsk, Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary mogą być beneficjentem tego wzrostu.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest jednym z kluczowych narzędzi Unii Europejskiej, które mają wspierać regiony w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. Jego główne cele to finansowanie nowych gałęzi przemysłu, modernizacja lokalnej gospodarki oraz łagodzenie zmian na rynku pracy. Fundusz wspiera inwestycje w takich dziedzinach jak: opieka zdrowotna i infrastruktura społeczna, transport, energetyka, łączność cyfrowa, oferuje preferencyjne finansowanie zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także finansuje badania i innowacje.

– Ważnym elementem Funduszu są pieniądze na badania i rozwój nowoczesnych technologii. I w tym upatruję ogromną szansę dla Śląska. Nasze produkty powstałe na bazie nowych, przyjaznych środowisku technologii będą mogły konkurować na rynkach światowych. Ale najpierw musimy stworzyć fundament, którym będą młode, świetnie wykształcone kadry oraz odpowiednia infrastruktura badawcza i zasilić je potężnymi funduszami. Skorzysta na tym Śląsk i polska gospodarka – dodaje prof. Gzik.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon