Pomagają, szkolą, usamodzielniają i dobrze się bawią, czyli o Środowiskowym Domu Samopomocy

O ŚDS nie słyszało wiele osób, a szkoda, bo to miejsce oraz ludzie, którzy je tworzą, warci są poznania. Czym jest ośrodek? Jakie ma zadania? I jak potrafi promować się w social media?

Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach mieści się w budynku przy ul. Strzybnickiej 3 (Strzybnica). O działalności ośrodka opowiedział nam jego dyrektor Krzysztof Kratofil.

Czym zajmuje się ŚDS?

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną
Gminy Tarnowskie Góry działającą od listopada 2019 roku, świadczącą wsparcie dzienne dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom posiada obecnie 20 miejsc dotowanych z budżetu Wojewody oraz ze środków gminnych.

Jakie zadania pełni ośrodek?

- Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie wsparcia i rozwijanie umiejętności uczestników, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Jak to wygląda w praktyce?

- Działalność ośrodka od początku jest bardzo dynamiczna. Profesjonalna i zaangażowana kadra ŚDSu stara się zadbać o różne atrakcje dla uczestników organizując spotkania z ciekawymi gośćmi, urodziny, wycieczki, zawody, zabawy i konkursy, dzięki którym uczestnicy mają możliwość oderwania się od codziennej monotonii. Również z chęcią i zapałem angażują się w akcje społeczne propagujące zdrowy styl życia czy też zwiększające świadomość społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnością.
- Uczestnicy w Środowiskowym Domu mają okazję rozwijać swoje zdolności i umiejętności podczas codziennych zajęć i treningów, zwiększać swoją zaradność i samodzielność życiową, a także własne umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym.

Czy podczas lockdownu ŚDS także był otwarty?

- Niestety pandemia, podczas której działalność ośrodka została zawieszona pokrzyżowała plany dalszego rozwoju, co nie przeszkadzało jednak dalej działać. W okresie pandemii działalność Ośrodka odbywała się w formie zdalnej.
Zespół pracowników był w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami, ich rodzicami i opiekunami. Wprowadzono również dyżur telefoniczny psychologa. Uczestnikom dostarczano w formie elektronicznej materiały i zadania do wykonania, ogłaszano konkursy, w których uczestnicy z chęcią brali udział – przesyłając zdjęcia z wykonania zadania. Zorganizowano również treningi „online”. Przez ten trudny czas nasi uczestnicy choć trochę mogli się poczuć tak, jakby byli w Środowiskowym Domu.

Jak w takim razie wyglądał powrót do zajęć stacjonarnych?

- Po wznowieniu działalności (od maja) ośrodek ponownie dynamicznie działa. Dużą
popularnością obecnie cieszą się zwłaszcza zajęcia z dogoterapii czy alpakoterapii.
Kreatywność, pomysłowość i innowacyjność pracowników ŚDS została dostrzeżona i
doceniona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i w październiku ubiegłego roku działania te zostały opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa oraz na Facebooku jako przykład „dobrych praktyk” w czasie pandemii. Niewątpliwie była to nagroda za zaangażowanie pracowników pomimo tak krótkiej działalności ośrodka.

Zainteresowanych tematem zapraszamy do śledzenia facebookowego profilu ŚDS. Możemy na nim znaleźć nie tylko systematyczne relacje z działań ośrodka oraz jego podopiecznych, ale także wiele inspiracji na ciekawe i twórcze warsztaty czy zajęcia.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon