Pomniki przyrody w Tarnowskich Górach. Radni zaktualizowali listę

Obecnie w naszym mieście znajduje się 20 pomników przyrody. Rada Miejska wprowadziła nowe obostrzenia dotyczące tych cennych drzew.

Tarnowskie gory pomniki przyrody

Gdzie znaleźć pomniki przyrody w Tarnowskich Górach?

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta uaktualniono listę chronionych prawnie drzew. Obecnie znajduje się na niej dwadzieścia roślin:

 • cztery buki pospolite - Park w Reptach
 • dąb szypułkowy - Park w Reptach
 • lipa drobnolistna - Park w Reptach
 • sosna wejmutka - Park w Reptach
 • klon zwyczajny - ogród plebani w Reptach (ul. Wincentego Witosa 120)
 • pięć klonów zwyczajne - Park Ojców Kamilianów
 • jesion wyniosły - Park Ojców Kamilianów
 • dąb bezszypułkowy - skraj lasu na wysokości posesji przy ul. Jagodowej 13
 • brzoza brodawkowata - ul. Jagodowa
 • kasztanowiec zwyczajny - park Pałacu w Rybnej
 • lipa drobnolistna - ul. Główna 35
 • wiąz szypułkowy - ul. Główna 33
 • lipa drobnolistna - ul. Główna 28

Przyjęta uchwała znosi także ochronę prawną dwóch drzew: lipy drobnolistnej znajdującej się przy Pałacu w Rybnej oraz jesionu wyniosłego przy ulicy Głównej 28. Pierwsze z nich "prawdopodobnie uległo zniszczeniu przez siły natury, jednak nie udało się określić ram czasowych ani dokładnych okoliczności tego zdarzenia". Natomiast drugie zostało usunięte już w roku 2001, ponieważ - ze względu na zły stan - stanowiło niebezpieczeństwo dla życia mieszkańców.

Powiat tarnogórski na Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego!

Dokument zobowiązuje samorząd do trzech form ochrony pomników przyrody. Są nimi:

 • obowiązek monitorowania wspomnianych drzew, oznakowania i uzupełnianie jego braków
 • obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego pomników przyrody oraz wykonywania prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych w ramach zabiegów pielęgnacyjnych oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości, na których rosną pomniki lub nieruchomości sąsiednich
 • wykonywanie działań w celu utrzymania właściwego stanu drzew

Wprowadzono także pewne ograniczenia dotyczące pomników przyrody:

 • zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu i obszaru
 • zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych
 • zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby
 • zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej
 • zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych
 • zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi
 • zakaz umieszczania tablic reklamowych

Projekt uchwały konsultowany był zarówno z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, jak i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które nie wniosły uwag do przedstawionego im dokumentu.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon