Powiat tarnogórski na Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego!

Kilka przyrodniczych atrakcji naszego powiatu zostało zauważonych i włączonych do Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego. Znalazły się na nim Kalety, Świerklaniec oraz Repty.

Park swierklaniec

Tarnowskie Góry na zielonej liście

- Szlak Przyrody Województwa Śląskiego tworzą miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obszary stanowiące dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu. Nie ma on charakteru trasy wyznakowanej w terenie – jest to zbiór obiektów rozrzuconych na terenie całego województwa śląskiego, pomiędzy którymi turysta przemieszcza się w wybrany przez siebie sposób, samodzielnie dokonując selekcji interesujących go atrakcji - opowiadają twórcy przedsięwzięcia.

Wspomniana lista zawiera ponad 50 ciekawych lokalizacji, które powinni odwiedzić wszyscy miłośnicy przyrody. W spisie znajdziemy lasy oraz parki, zbiorniki wodne, czy nawet góry. Inicjatywa ma służyć także popularyzacji zielonych zakątków Górnego Śląska.

- Celem przyświecającym utworzeniu Szlaku Przyrody było zainteresowanie zwiedzaniem i poznawaniem przyrody województwa śląskiego zarówno jego mieszkańców, jak i turystów spoza regionu. Szlak ma także podnosić wiedzę przyrodniczą, kształtować świadomość ekologiczną i postawy prośrodowiskowe, promować kulturę, rozwijać edukację regionalną oraz odmieniać wizerunek województwa śląskiego jako obszaru postrzeganego przez pryzmat wielowiekowej działalności przemysłowej - podkreślają koordynatorzy projektu.

Wśród polecanych lokalizacji nie zabrakło także atrakcji powiatu tarnogórskiego. Uwzględniono następujące miejsca:

  • Łąka trzęślicowa w Kaletach
  • Park pałacowy w Świerklańcu
  • Zbiornik Kozłowa Góra (Jezioro Świerklaniec)
  • Park w Reptach i Dolina Dramy

Każda z powyższych propozycji została dokładnie opisana pod kątem przyrodniczym. Dołączono także interaktywne mapki z propozycją tras spacerowych. Oprócz dobrze nam znanych atrakcji, na Szlaku Przyrody znajdziemy także wiele ciekawych pomysłów na przykład na krótką wycieczkę podczas zbliżającej się majówki. Lista ma charakter otwarty i - jak zapowiadają jej twórcy - może poszerzyć się o nowe lokalizacje. Koordynatorem Szlaku Przyrody jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

fot. Park w Świerklańcu

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon