Powstał Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia. Co to oznacza dla Tarnowskich Gór?

24 kwietnia w Katowicach miało miejsce pierwsze spotkanie Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia. Stowarzyszenie będzie działać na rzecz rozwoju i promocji Górnego Śląska.

Instytut rozwoju regionalnego silesia

IRSS, czyli Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia został powołany do życia oficjalnie w Katowicach w sobotę 24 kwietnia 2021 roku. Będzie działać na terenie województwa śląskiego, a siedzibą nowego stowarzyszenia będą Katowice.

Prezesem stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia wybrano Rafała Kandziorę, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, byłego dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.

W zarządzie IRRS są także: Alina Nowak (wiceprezes), Szymon Michałek (wiceprezes), Dariusz Iskanin (wiceprezes), Maria Materla (sekretarz) oraz Łukasz Litewka (skarbnik). Tarnogórzanie mają w Stowarzyszeniu swojego reprezentanta. Mieszkaniec naszego miasta, Tomasz Olszewski został przewodniczącym komisji rewizyjnej.

- Jest to niezwykle ważna inicjatywa dla całego województwa śląskiego, w tym oczywiście lokalnie dla takich miast jak Tarnowskie Góry, Bytom czy Gliwice. Organizacja będzie się skupiała na tym, w jaki sposób rozwinąć ten region i w jaki sposób wykorzystać środki europejskie, które Polska dostanie. Jesteśmy obszarem o wyjątkowo dużym potencjale gospodarczym, technologicznym, a także intelektualnym - opowiada Tomasz Olszewski.

- Mamy przed sobą bardzo dużo wyzwań i zadań, które zmienią obraz naszego regionu. Naszym celem jest stworzenia ekologicznego województwa z prężnie rozwijającym się, innowacyjnym biznesem, otwartym na przedsiębiorców, turystów oraz nowych mieszkańców. W najbliższych latach poświecimy się temu, żeby ten ambitny plan dla Śląska zrealizować i będziemy w tym okresie współpracować z każdym, kto może nam w tym pomóc - dodaje.

Główne cele Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia to:

  • promocja samorządności oraz aktywności społecznej,
  • promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego, postaw patriotycznych,
  • aktywizacja środowisk młodzieżowych i senioralnych,
  • promocja dialogu społecznego i świadomego udziału w życiu społecznym,
  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej,
  • promocja idei demokracji, wolności, praw człowieka, obywatela i dziecka,
  • pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów w społeczności lokalnej,
  • działanie na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa, m.in. przez podejmowanie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzynarodowego,
  • promocja tradycji i kultury śląskiej

- Nie będą nam obojętne kwestie związane z kulturą, tradycją i historią. Chcemy m.in. docenić wysiłek powstańców śląskich, których bohaterstwo doprowadziło do powrotu Śląska do Polski. Ponadto pragniemy w sposób szczególny podkreślić to, że na Śląsku znajdują się obiekty, który zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mamy też naprawdę wielu wybitnych artystów - zaznacza Tomasz Olszewski.

- Chcemy naszymi działaniami podkreślić osiągnięcia kultury i historii śląskiej oraz promować je w Polsce, w Europie i na świecie. Uważamy, że są one wciąż bardzo często nieznane i niezrozumiałe. Stanowi to dla nas duże wyzwanie. Ze względu na moje pochodzenie z rodziny śląsko-polskiej, jest to dla mnie osobiście sprawa bardzo ambicjonalna. Jestem przekonany o powodzeniu wszystkich naszych założeń i celów - podkreśla.

Do Stowarzyszenia może dołączyć każdy zainteresowany działaniem na rzecz rozwoju naszego województwa. Wystarczy tylko mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie oraz pełne prawa publiczne.

fot. Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon