Radna interpeluje w sprawie zmiany granicy Tarnowskich Gór. Co na to Ratusz?

Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od Justyny Kosmały. Radna proponuje, aby nieco przesunąć granicę administracyjną między Tarnowskimi Górami i Bytomiem.

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry repty śląskie

Tarnogórska ul. Żeromskiego czy bytomska Lazarówka?

Od południa dzielnica Repty Śląskie sąsiaduje z rezerwatem przyrody Segiet, gdzie nasze miasto graniczy z Bytomiem. Tego miejsca dotyczy pewien problem, który pojawił się, gdy zaczęła się powiększać ulica Żeromskiego. Sprawa ta była poruszana już wcześniej. Rada Dzielnicy Repty Śląskie wnioskowała do burmistrza Arkadiusza Czecha o interwencję i przesunięcie granicy między miastami. Burmistrz Tarnowskich Gór zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Bytomia. W maju tego roku odbyły się także wstępne rozmowy bytomskiego radnego Pawła Winiarskiego z pierwszym zastępcą Prezydenta Miasta Bytomia Michałem Biedą. Tarnogórska radna Justyna Kosmała prosi o ponowne zwrócenie się w tej kwestii do władz Bytomia.

- Zarówno już istniejące, jak i planowane do budowy domy mieszkalne w tzw. drugiej linii zabudowy, w tym aktualnie zamieszkane domy przy ul. Żeromskiego (...) znajdują się na terenach właściwie należących administracyjnie do miasta Bytomia. Domy posiadają numery porządkowe nadane przez Burmistrza m. Tarnowskie Góry, a sami mieszkańcy są mieszkańcami Tarnowskich Gór - stwierdza.
- Biorąc pod uwagę najbliższe plany budowy nowych domów mieszkalnych we wskazanym obszarze przez deweloperów i powielenie przez to problemów również administracyjnych, wynikających z zamieszkania na tym terenie nowych rodzin, wnoszę o zainicjowanie wszelkich działań zmierzających do odzyskania i scalenia tego terenu z resztą terenu Rept Śląskich w ramach gminy Tarnowskie Góry. Nadmienić należy też, że wszyscy Ci aktualni i nowi mieszkańcy zobowiązani są do płacenia podatków od nieruchomości i gruntów na rzecz miasta Bytomia - dodaje.

Znamy odpowiedź Ratusza

Dwa tygodnie po interpelacji radnej pojawiło się pismo władz miasta.

- Informuję, że w latach ubiegłych występowałem do Prezydenta Miasta Bytomia z propozycją zmiany granic pomiędzy miastem Bytom, a miastem Tarnowskie Góry. Do dnia dzisiejszego moja propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem władz miasta Bytom. Jednocześnie informuję, że ponownie wystąpię do Prezydenta Miasta Bytom z propozycją zmiany granic administracyjnych - zapowiada burmistrz Arkadiusz Czech.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co propnują?

Tarnowskie Góry, Boże Narodzenie 2021

Świąteczne ozdoby nie tylko w centrum miasta? Są takie plany

Tarnowskie Góry, ruch rowerowy

Tarnowskie Góry bardziej rowerowe? Radni piszą do burmistrza

Tarnowskie Góry, ratusz

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń samorządowców

Sympozjum Tarnogórskie 2021

Emocje po sympozjum "Człowiek a ideologie" 2021

Wręczenie nagród w ramach miejskiej loterii "Rozlicz PIT"

Znamy zwycięzcę loterii "Rozlicz PIT"

Ruch drogowy repty slaskie

Repty Śląskie: radna chce zmian w ruchu drogowym