Radna interpeluje w sprawie zmiany granicy Tarnowskich Gór. Co na to Ratusz?

Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od Justyny Kosmały. Radna proponuje, aby nieco przesunąć granicę administracyjną między Tarnowskimi Górami i Bytomiem.

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry repty śląskie

Tarnogórska ul. Żeromskiego czy bytomska Lazarówka?

Od południa dzielnica Repty Śląskie sąsiaduje z rezerwatem przyrody Segiet, gdzie nasze miasto graniczy z Bytomiem. Tego miejsca dotyczy pewien problem, który pojawił się, gdy zaczęła się powiększać ulica Żeromskiego. Sprawa ta była poruszana już wcześniej. Rada Dzielnicy Repty Śląskie wnioskowała do burmistrza Arkadiusza Czecha o interwencję i przesunięcie granicy między miastami. Burmistrz Tarnowskich Gór zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Bytomia. W maju tego roku odbyły się także wstępne rozmowy bytomskiego radnego Pawła Winiarskiego z pierwszym zastępcą Prezydenta Miasta Bytomia Michałem Biedą. Tarnogórska radna Justyna Kosmała prosi o ponowne zwrócenie się w tej kwestii do władz Bytomia.

- Zarówno już istniejące, jak i planowane do budowy domy mieszkalne w tzw. drugiej linii zabudowy, w tym aktualnie zamieszkane domy przy ul. Żeromskiego (...) znajdują się na terenach właściwie należących administracyjnie do miasta Bytomia. Domy posiadają numery porządkowe nadane przez Burmistrza m. Tarnowskie Góry, a sami mieszkańcy są mieszkańcami Tarnowskich Gór - stwierdza.
- Biorąc pod uwagę najbliższe plany budowy nowych domów mieszkalnych we wskazanym obszarze przez deweloperów i powielenie przez to problemów również administracyjnych, wynikających z zamieszkania na tym terenie nowych rodzin, wnoszę o zainicjowanie wszelkich działań zmierzających do odzyskania i scalenia tego terenu z resztą terenu Rept Śląskich w ramach gminy Tarnowskie Góry. Nadmienić należy też, że wszyscy Ci aktualni i nowi mieszkańcy zobowiązani są do płacenia podatków od nieruchomości i gruntów na rzecz miasta Bytomia - dodaje.

Znamy odpowiedź Ratusza

Dwa tygodnie po interpelacji radnej pojawiło się pismo władz miasta.

- Informuję, że w latach ubiegłych występowałem do Prezydenta Miasta Bytomia z propozycją zmiany granic pomiędzy miastem Bytom, a miastem Tarnowskie Góry. Do dnia dzisiejszego moja propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem władz miasta Bytom. Jednocześnie informuję, że ponownie wystąpię do Prezydenta Miasta Bytom z propozycją zmiany granic administracyjnych - zapowiada burmistrz Arkadiusz Czech.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon