Radni wyrazili zgodę. Miasto pomoże przy renowacji zabytkowych obrazów i rzeźby

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję dotyczącą przekazania dofinansowania na rzecz renowacji trzech historycznych obiektów. Aktualnie ozdabiają one stary kościół św. Anny.

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry kościół św Anny

Dotacja dla dzieł sztuki przyznana

22 lutego odbyła się LX sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Wśród projektów uchwał znalazł się także dokument w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Parafia św. Anny w Tarnowskich Górach złożyła wniosek o dofinansowanie prac przy trzech obiektach znajdujących się w świątyni: dwóch obrazach przedstawiających św. Elżbietę Węgierską oraz św. Wincentego a Paulo, a także rzeźbie św. Anny z Maryją.

UM Tarnowskie Góry
Wizję w kościele przeprowadzono w dniu 27.01.2023 r. Stwierdzono obecność zabytków we wnętrzu i udokumentowano ich obecny stan na fotografiach. Artefakty nie były od dawna konserwowane, są zabrudzone i zakurzone, a na ramach obrazów i na powierzchni rzeźby stwierdzono sporo ubytków do odtworzenia. Specjaliści z dziedziny konserwacji zabytków ruchomych zawarli w swoim opisie obrazów i rzeźb, dołączonym do wniosku Parafii, opis dalszych niezbędnych prac konserwatorskich - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Komisja powołana w celu oceny wniosku zgodziła się na przyznanie dotacji. Jak stwierdzili radni, pozwoli to na dalszą ekspozycję zabytkowych obiektów i ich eksploatację w dobrym stanie oraz spowoduje, że całość wnętrza kościoła nie będzie budzić zastrzeżeń pod względem konserwatorskim. Miasto udzieli parafii dofinansowania w wysokości 75% kosztów inwestycji, czyli 52 411,14 zł. Za tą decyzją opowiedzieli się wszyscy obecni podczas sesji radni.

Przypomnijmy, że w tym roku, dzięki zgodzie Rady Miejskiej, Tarnowskie Góry wzbogaciły się także o inne dzieło sztuki. Udało się zakupić obraz Friedricha Augusta Bouterweka. "Leśne Święto ku czci Pana" trafiło do zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach.

Obraz Bouterweka w TG

Może Cię zainteresować:

Obraz Bouterweka już w Tarnowskich Górach! Kiedy będziemy mogli go zobaczyć?

Autor: Urszula Gołkowska

13/02/2023

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon